Miłakowo. Parafia wydała oświadczenie w sprawie Wiedźmuch: Mamy do czynienia z nagonką na środowisko katolickie''

i

Autor: Facebook: Wiedźmuchy Miłakowo. Parafia wydała oświadczenie w sprawie Wiedźmuch: "Mamy do czynienia z nagonką na środowisko katolickie''

Miłakowo. Parafia wydała oświadczenie w sprawie Wiedźmuch: "Mamy do czynienia z nagonką na środowisko katolickie''

2021-07-22 12:14

Działająca przy miejscowej parafii Akcja Katolicka złożyła na ręce władz Miłakowa skargę na grupę artystyczną z Olsztyna "Wiedźmuchy". Jej członkowie podejrzewają bowiem artystki o propagowanie okultyzmu. Sprawą zainteresowały się media z całej Polski. W odpowiedzi na publikowane artykuły oficjalne oświadczenie postanowiła wydać sama parafia, według której temat został przedstawiony wyjątkowo stronniczo. - Mamy do czynienia z nagonką na środowisko katolicke - napisali.

Nie milkną echa zamieszania związanego z grupą artystyczną "Wiedźmuchy", której działalność nie podoba się Akcji Katolickiej mieszczącej się przy miłakowskiej parafii. Ich zdaniem artystki, przebierające się za wiedźmy, propagują okultyzm. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Miłakowo. Akcja Katolicka napisała skargę na "Wiedźmuchy". Radni sprawdzą, czy artystki są czarownicami

Sprawa z Miłakowa zyskała ogólnopolski rozgłos. Zainteresowała się nią m.in. posłanka Lewicy Monika Falej, która do przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Miłakowo wystosowała list wyrażający nadzieję, że "zarówno Rada Miasta, jak i jednostki podległe Urzędowi Miasta (w tym Dom Kultury) są świeckie i prawo, jakim podlegają to prawo polskiego kodeksu karnego, a nie prawo kanoniczne".

Głos zabrał również znany polski muzyk Krzysztof Skiba. - Miłakowo ma szanse stać się drugim Kraśnikiem czyli miejscowością wyśmiewaną w całej Polsce. A wszystko to za sprawą miejscowej Akcji Katolickiej, która doniosła radnym, że grupa artystyczna Wiedźmuchy szerzy okultyzm i magię - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Raport z Anteny 22.07 godz.10

Miłakowo. Parafia wydała oświadczenie w sprawie "Wiedźmuch"

W odpowiedzi na publikowane w sieci informacje oficjalne oświadczenie postanowiła wydać Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego, według której temat został przedstawiony wyjątkowo stronniczo.

Miłakowo, dnia 22.07.2021 r.

Jako członkowie grup duszpasterskich i przedstawiciele parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a zarazem mieszkańcy Gminy Miłakowo czujemy się w obowiązku poinformować o sytuacji, jaka od kilku dni stanowi przedmiot zainteresowań ogólnopolskich mediów, a przedstawiana jest w sposób niezwykle stronniczy i zmanipulowany.

Prawdą jest, iż wystąpiliśmy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji działającej przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie z wnioskiem o przyjrzenie się i ograniczenie działalności podolsztyńskiej grupy artystycznej „Wiedźmuchy”. Nasz niepokój wzbudziła częstotliwość udziału wspomnianej grupy w organizowanych na terenie miasta i gminy, a tym samym parafii, wydarzeniach, w których udział bierze lokalna społeczność w postaci całych rodzin, mimo iż sama grupa „Wiedźmuchy” określa swoje występy jako „program dla dorosłych”. Pod przykrywką humoru, zabawy i aktywności charytatywnej, przemycane są treści co najmniej wątpliwe, którym, jako grupy duszpasterskie, czuliśmy się w obowiązku przeciwstawić (załączony wniosek do komisji, dokładnie obrazuje przesłanki podjętego przez nas działania). Naszym zamierzeniem było uzyskanie stanowiska gminnej komisji w tej sprawie, gdyż działalność zapraszanej tak często przez Dyrektor Miłakowskiego Domu Kultury grupy „Wiedźmuchy” (notabene także jej założycielki) finansowana jest z publicznych środków gminnych. Chcieliśmy także zwrócić uwagę na fakt, iż ta odgórnie i zbyt często narzucana forma „rozrywki” często budząca niesmak czy zażenowanie, zaczęła przysłaniać z naszego ośrodka kultury promocję lokalnych talentów i uzdolnień, na czym głownie ta instytucja powinna się skupić, a promocja antykulturalnych treści przekazywanych w takiej formie nie spotyka się z akceptacją wszystkich mieszkańców.

Oczekując na odpowiedź Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie przypuszczaliśmy, z jaką sytuacją przyjdzie nam się mierzyć - radna, jeszcze przed obradami komisji, bez zapoznania się ze złożonym wnioskiem, opublikowała w mediach społecznościowych subiektywne informacje w tej sprawie, wywołując pierwszą falę krytyki na lokalne środowisko katolickie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy na portalu onet.pl pojawił się pierwszy artykuł, w którym wspomniana gminna komisja odcina się od problemu, sugerując spotkanie Dyrektor MDK z Proboszczem Parafii niebędącym wnioskodawcą w sprawie. Konsekwencją wypowiedzi przewodniczącego komisji jest daleko idący i kłamliwy wniosek wysnuty przez komentatorów zaistniałej sytuacji, jakoby proboszcz był w tej sytuacji jedyną osobą decyzyjną.

Jesteśmy zdumieni tempem, w jakim ogólnopolskie media dowiedziały się o problemie zaistniałym w tak niewielkiej społeczności, który powinien zostać merytorycznie omówiony z przedstawicielami zainteresowanych stronna szczeblu gminnym. Siła oddziaływania i manipulacji płynąca z ukazujących się kolejno artykułów i reportaży (zarówno w mediach społecznościowych, jak i w prasie i telewizji), jest tak duża, że można przypuszczać, iż mamy do czynienia z przemyślaną i skutecznie wdrażaną w życie taktyką i nagonką na środowisko katolickie, a szczególnie – co budzi nasz największy niepokój – na Proboszcza Parafii. We wspomnianych pseudo reportażach nie omieszkano w znaczący sposób zaznaczyć powiązania przedstawicieli kościoła katolickiego z rządzącym środowiskiem politycznym, chociaż wniosek złożony do gminnej komisji jest całkowicie apolityczny. Również Proboszcz naszej parafii nigdy nie wykazał się postawą wiążącą go z konkretnym środowiskiem politycznym – jest to duszpasterz, którego priorytetem jest rozwój duchowy powierzonych mu parafian, co czyni przez szeroko rozumianą ewangelizację.

Zabieg powiązania środowisk katolickich z polityką, nieuzasadnionymi zarzutami i oczekiwaniem na „wyrok” proboszcza okazał się bardzo chwytliwy, gdyż kolejne, opozycyjne w stosunku do rządu media, publikują obrazoburcze artykuły i reportaże, które urosły już do rangi absurdu i dezinformacji, niemniej jednak wywołują falę nienawiści, krytyki i pomówień środowiska katolickiego oraz jego lokalnych przedstawicieli, a szczególnie proboszcza. Nadmieniamy, że w żadnym stopniu nie są to artykuły poparte rzetelnym zbadaniem sprawy, gdyż media nie znają treści złożonego wniosku, a wszystkie swoje sądy opierają na zmanipulowanych wypowiedziach i domysłach. Skalę tego zjawiska najdobitniej obrazuje fakt, iż osoba tak opiniotwórcza i ciesząca się autorytetem jak profesor UWM bez zastanowienia podjęła się komentarza problemu w artykule prasowym, w którym używa słów: „Ksiądz z Miłakowa najwidoczniej poszedł w ślady świętej inkwizycji sprzed wieków i stwierdził, że powinien cenzurować niektóre wydarzenia kulturalne”.

Ogólnopolskie zainteresowanie mediów oraz prześmiewcze wpisy umieszczonena profilu społecznościowymprzez Dyrektor MDK i założycielkę grupy „Wiedźmuchy” przyczyniły się do rozpopularyzowania i utrwalania w całym kraju obrazu katolików, którzy żyjąc w średniowiecznej mentalności „polują” na czarownice i palą je na stosie. Cyniczne komentarze podsycane i doceniane przez tę stronęz czasem przerodziły się w obelgi i groźby, szczególnie skierowane w stronę duszpasterzy, co budzi nasz szczególny niepokój.

Jako wnioskodawcy pisma do komisji czujemy się w obowiązku poinformować o zaistniałej sytuacji, szczególnie ze względu na fakt, iż proboszcz naszej parafii został bezpodstawnie pomówiony i w zmanipulowany sposób wystawiony na niesprawiedliwą i obraźliwą ocenę opinii publicznej.

Liczymy na zrozumienie podjętych przez nas działań – jako praktykujący członkowie grup duszpasterskich nie mogliśmy zachować obojętnej postawy wobec nasilającej się w naszej gminie i parafii organizacji wydarzeń podprogowo promujących wartości pogańskie, często okraszonych obscenicznym „humorem”, tym bardziej, że w popularyzację tych treści zaangażował się lokalny ośrodek kultury, który w tak małej społeczności posiada szerokie oddziaływanie i wpływa na kształtowanie wartości oraz światopoglądu mieszkańców.

Członkowie grup duszpasterskich i przedstawiciele parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a zarazem mieszkańcy Gminy Miłakowo

Źródło: Miłakowo. Parafia wydała oświadczenie w sprawie Wiedźmuch: "Mamy do czynienia z nagonką na środowisko katolickie''