Dziś obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego

2023-11-21 14:42

W ramach obchodów w Radomiu zorganizowano uroczysta galę na której podziękowano pracownikom socjalnym za ich pracę. Więcej o tym w artykule.

Na co dzień pomagają osobom które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa o pracownika socjalnych którzy dziś obchodzą swój dzień. Z tej okazji w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyła się uroczysta gala. W W trakcie jej trwania można było posłuchać historii pracowników a także rozdano dyplomy i podziękowano im za niesienie wsparcia potrzebującym. Uczestnicy mogli także posłuchać koncertu Szymona Wydry.

A kim jest pracownik socjalny? To zawód który wymaga działania zarówno z pojedynczymi osobami jak i całymi rodzinami. Mogą to być zarówno osoby niepełnosprawne, starsze i schorowane, czy takie które dopiero wyszły z zakładu karnego. Problemy przy których starają się pomóc pracownicy są bardzo zróżnicowane:

Są to zarówno problemy indywidualne, dotyczące rodzin i funkcjonowania w nich jak również przemocy czy uzależnień więc spektrum naszego wsparcia jest bardzo duże. Staramy się działać również poprzez działania środowiskowe czyli aktywizowanie społeczności lokalnych by również i one działały na swoją korzyść. - Powiedziała Małgorzata Gębska, kierownik działu pracy socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.

Pracownik socjalny potrafi być wymagającym zawodem:

Tak naprawdę jest to misja ponieważ pomoc drugiemu człowiekowi lub całej rodzinie jest bardzo trudna. My jako pracownicy borykamy się z różnymi problemami dotyczącymi konkretnych środowisk, a rodziny zazwyczaj dotyka wiele problemów i nigdy nie ma sytuacji że jest nim tylko np. bezrobocie. - Mówi​ Agnieszka Kowalik, pracownik socjalny z radomskiego MOPS-u.

Jednocześnie praca z człowiekiem i pomaganie mu potrafi dać wiele radości:

Czasami jest tak że myślimy że nie jesteśmy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi ale koniec końców zawsze coś się uda. Nie oczekujemy wdzięczności bo nie o to w tym chodzi, ale jeżeli komfort życia drugiego człowieka dzięki naszym staraniom się poprawi to myślę że jest to już duża satysfakcja. - Powiedziała Elżbieta Kocon, kierownik schroniska dla bezdomnych radomskiego MOPS-u, z zawody pracownik socjalny.

Obecnie w samym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu działa 120 pracowników socjalnych. Osoby wykonujące ten zawód możemy też spotkać np. w domach pomocy społecznej.

Źródło: Dziś obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego