Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

i

Autor: Karol Pakosz

MOPS

Od piątku będzie można składać wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd

2024-02-28 14:43

W Radomiu, podobnie jak w ubiegłym roku realizacją programu z funduszy PFRON-u zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Więcej o tym w artykule.

Z początkiem marca rozpoczyna się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Aktywny Samorząd. Mieszkańcy Radomia którzy chcą z niego ubiegać się o wsparcie mogą je zanosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych. Przypomnijmy, program jest skierowany do osób niepełnosprawnych (osoby z orzeczeniem grupy o niepełnosprawności) i jest to pomoc w postaci dofinansowania.

Pomoc jaką można uzyskać jest podzielona na dwa moduły. Pierwszy z nich dotyczy zakupu m.in. potrzebnego sprzętu elektronicznego czy oprogramowania, oprzyrządowań do posiadanego auta czy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Można otrzymać również pomoc w uzyskaniu prawa jazdy czy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Więcej o dostępnych formach wsparcia z tego modułu przeczytacie na stronie pfron.org.pl.

Drugi moduł to z kolei wsparcie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy uzyskaniu wyższego doświadczenia. Jest to dofinansowanie  kosztów edukacji w kolegium, szkole wyższej czy policealnej. Jest ono przeznaczone też dla osób które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w przypadku pierwszego modułu można składać od 1 marca do 31 sierpnia tego roku. Na moduł drugi składane są one na semestr letni i zimowy. Na pierwszy można złożyć między 1 a 31 marca, a na drugi od 1 września do 10 października 2024 roku. Osoby które są zainteresowane uzyskaniem pomocy z programu mogą złożyć wniosek w formie papierowej osobiście w siedzibie MOPS-u jak i tradycyjną pocztą. Można to również zrobić drogą elektroniczną poprzez platformy ePUAP i Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Źródło: Od piątku będzie można składać wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd