Radomski uniwersytet podpisał porozumienie z IPHZR

i

Autor: Karol Pakosz

Radomski uniwersytet podpisał porozumienie z IPHZR

2021-07-21 12:54

Porozumienie ma pozwolić na rozwój lokalnej gospodarki. Więcej o tym w artykule.

Nawiązali współpracę by rozwijać lokalną gospodarkę. Wydział Mechaniczny UTH podpisał dziś porozumienie z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Współpraca będzie rozwijana na różnych płaszczyznach:

Współpraca będzie rozwijana na różnych płaszczyznach, zarówno na płaszczyźnie naukowo-badawcze, jak również na płaszczyźnie dydaktycznej, na płaszczyźnie kształcenia przyszłych inżynierów.

Powiedział rektor UTH prof. Sławomir Bukowski. Porozumienie pozwoli m.in. na ubieganie się o środki na wspólne projekty badawcze:

Chcemy aby radomscy przedsiębiorcy korzystali z dobrodziejstwa, ale też i z dorobku pracowników naukowych. Przede wszystkim w perspektywie tej unijnej, która przed nami i w różnych kwestiach badawczo-rozwojowych.

Powiedział Łukasz Białczak, prezes zarządu IPHZR.​ Warto przypomnieć, że uczelnia i izba podpisały inne porozumienie na początku tego roku. Więcej o tym pisaliśmy TU.

Sonda
Gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje?
Źródło: Radomski uniwersytet podpisał porozumienie z IPHZR