rektorat uth

i

Autor: Google

Uczelnia odpowiada na protesty studentów medycyny! Rektor UTH uspokaja!

2021-11-23 14:12

Uczelnia odpowiada na protesty studentów medycyny. Przypomnijmy wczoraj podczas otwarcia Collegium Anatomicum przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu odbył się protest studentów kierunku lekarskiego. Ci zaniepokojeni są brakiem zajęć klinicznych w szpitalu na Józefowie. Władze uczelni uspokajają i zapewniają, że sytuacja tymczasowa.

Wczoraj pod nowo otwartym budynkiem Collegium Anatomicum Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego można było przeczytać takie hasła jak "Chcemy studiować nie protestować, "Chcę zajęcia kliniczne pod choinkę". Powodem pikiety stało się, między innymi, zwolnienie dziekana wydziału lekarskiego z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Jak czytam w oświadczeniu władz uczelni

- sytuacja ma charakter przejściowy i jest w dużym stopniu wynikiem ograniczeń spowodowanych pandemią. Radomskie szpitale - jak zaznacza uczelnia - w pierwszej kolejności walczą z czwartą falą pandemii, co przekłada się na edukację przyszłych lekarzy, studiujących w Radomiu.

Jednocześnie uczelnia zapewnia studentów, że wszystkie braki w nauce zostaną nadrobione.

Poniżej treść oświadczenia władz uczelni przesłana do naszej redakcji

Wobec postulatów studentów kierunku lekarskiego

W dniu 22 listopada 2021 odbyło się uroczyste otwarcie Collegium Anatomicum, jednego z najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczo-dydaktycznych w kraju. Collegium jest dowodem na determinację władz Uczelni, które dokładają wszelkich starań, by kształcenie na kierunku lekarskim w naszym Uniwersytecie mogło odbywać się na jak najwyższym poziomie, zgodnym ze światowymi standardami.

W tym dniu przed budynkiem Collegium studenci zorganizowali pikietę, w czasie której zamanifestowali swój niepokój o przyszłość radomskiej medycyny. Bezpośrednim impulsem protestu stały się ostatnie zmiany personalne, jakie nastąpiły w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Z przyczyn od Uczelni całkowicie niezależnych Szpital wypowiedział umowę dr hab. Leszkowi Markuszewskiemu, prof. UTH, Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH, który w MSS kierował Klinicznym Ośrodkiem Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. Studenci w czasie protestu wyrazili swoje zaniepokojenie o przyszłość zajęć klinicznych i szpitalnych praktyk zawodowych, które uzupełniają wykształcenie akademickie. Waga i znaczenie tych zajęć pozostaje także bezdyskusyjna dla władz Uczelni. Rozumiemy niepokój studentów, zwracamy wszakże uwagę, że cała sytuacja ma charakter przejściowy i jest w dużym stopniu pochodną ograniczeń, jakie narzuca nam pandemia Covid-19. Ośrodki medyczne, w tym Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, w pierwszej kolejności angażują się w walkę z narastającą czwartą falą pandemii, co bezpośrednio przekłada się także na zakłócenia procesu dydaktycznego na naszym kierunku lekarskim. Chcemy zapewnić studentów, że na przestrzeni całego semestru i roku akademickiego wszelkie braki zostaną nadrobione.

Pragniemy podkreślić także, iż nasza oferta dydaktyczna wciąż ulega poszerzeniu. Nawiązaliśmy współpracę z Radomskim Centrum Onkologii, zamierzamy wykorzystać potencjał rozbudowywanych i unowocześnianych szpitali w Pionkach i Iłży. Stawiamy też na rozwój i wzmocnienie potencjału naukowego samego Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH, którym kieruje prof. Leszek Markuszewski i do którego kompetencji, jako uczonego i menedżera, mamy pełne zaufanie.

Prof. dr hab. Dariusz Trześniowski

Rzecznik Prasowy UTH w Radomiu

Źródło: Uczelnia odpowiada na protesty studentów medycyny! Rektor UTH uspokaja!