Zdjęcie poglądowe

i

Autor: Źrodło: Pixabay (zdjęcie poglądowe)

ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich - Ile osób straciło prawo do zasiłku chorobowego?

2023-11-17 13:55

Między styczniem a wrześniem tego roku zakład przeprowadził ponad 336 tys. kontroli zwolnień w całym kraju z czego w Radomiu było ich blisko 3 tys.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich. Od stycznia do września przeprowadzono ich w kraju prawie 337 tys. a w ich wyniku wydano 20,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Łącza kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 19,4 mln złotych.

W samym województwie Mazowieckim liczba kontroli wyniosła w tym czasie ponad 57 tys. po których 3265 osób straciło prawo do zasiłku, a kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła ponad 3,3 mln złotych. W przypadku radomskiego oddziału kontroli było prawie 3 tys. a nieprawidłowości przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego wykryto w przypadku 176 osób, gdzie wstrzymane zasiłki chorobowe przekroczyły 168 tys. złotych.

Kontrole to nie wszystko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek czy świadczenie rehabilitacyjne nie może być wtedy wyższe niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. W całym kraju z tego powodu obniżono wypłaty o 109,9 mln zł. - Mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS na Mazowsze

Łączna kwota zarówno obniżonych jak również cofniętych świadczeń chorobnych wyniosła w całym kraju od stycznia do września 129 mln 377 tys. zł. Przypomnijmy, w ramach posiadanych uprawnień ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli lekarskich: dotyczących ich wykorzystywania i orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy pracownicy ZUS-u sprawdzają, czy chory nie pracuje podczas niedyspozycji, albo nie wykonuje innych aktywności, które mogłyby wydłużyć jego powrót do zdrowia. Taką kontrolę mogą również przeprowadzić pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS-u sprawdzają, czy osoba korzystająca z e-ZLA nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy je skrócić. Kontrola ta może odbyć się także w oparciu o dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz wystawił zwolnienie- Tłumaczy rzecznik ZUS.

Jak informuje ZUS nadużywane zwolnienia lekarskie wykorzystywane są na różne sposoby np. do remontu mieszkań czy wykonując pracę zarobkową lub traktując je jako urlop i jada na wypoczynek. A Jak wyglądają konsekwencje dla osób nadużywających zwolnień lekarskich? Osoby które niewłaściwie z nich korzystają muszą liczyć się z tym że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. ZUS wstrzymuje jego wypłatę i nakazuje zwrot jeśli jakaś kwota została już wypłacona.

Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji pacjent zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania. - Mówi Wojciech Ściwiarski.

Według danych ZUS sposoby nadużywania zwolnień w regionie Mazowsza były różne ale najczęściej dotyczyły osób które w tym czasie pracowały. Wśród nich był np. mężczyzna który wykonywał prace remontowy przy ogrodzeniu, a inny pomagał w remoncie u sąsiada.

Źródło: ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich - Ile osób straciło prawo do zasiłku chorobowego?