53. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Siedlcach ma nowego dowódcę! [AUDIO]

2021-04-13 12:56 Monika Półbratek
ppłk Mariusz Kocoń - nowy dowódca 53. Batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach
Autor: Monika Półbratek ppłk Mariusz Kocoń - nowy dowódca 53. Batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach

Nowym zwierzchnikiem 53. Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach jest ppłk Mariusz Kocoń. Dziś (13 kwietnia) formalnie objął on dowodzenie w jednostce. Decyzję o przejęciu obowiązków, przyjął w trakcie skromnej uroczystości podczas porannej zbiórki, z rąk pułkownika Mieczysława Gurgielewicza, dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Służbę wojskową rozpocząłem w 1994 roku w Wojskowej Akademii Technicznej, na Wydziale Uzbrojenia Lotnictwa, w cyklu pięcioletnim. Jako magister inżynier zakończyłem studia w 1999 roku. Następnie, służyłem w IV Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, na różnych szczeblach i stanowiskach – dowódcy plutonu, oficera w batalionie, dowódcy baterii startowej, oficera w sekcji i w pułku. Od 2017 roku rozpocząłem służbę w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa sekcji logistyki. Od pierwszych dni tej brygady, tworzyłem ją do roku 2021. Rozkazem wyższych przełożonych, zostałem wyznaczony na stanowisko służbowe dowódcy batalionu w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej – mówi o sobie ppłk Mariusz Kocoń.

Teraz nowy dowódca 53. Batalionu Lekkiej Piechoty będzie musiał wdrożyć się w pracę podległej jednostki.

Będę starał się usprawnić jej działanie, natomiast skoro działa dobrze i na bieżąco realizuje wszystkie zadania i jest jednym z lepszych batalionów w Wojskach Obrony Terytorialnej, to będę dążył do tego, żeby było lepiej... i jeszcze lepiej! – podkreśla ppłk Mariusz Kocoń.

Na stanowisku dowódcy batalionu, zastąpił on podpułkownika Dariusza Kozłowskiego, który został zastępcą 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

POSŁUCHAJ, co mówi o sobie nowy dowódca 53. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Siedlcach:
ZOBACZ FILM: 18. Dywizja Zmechanizowana rośnie w siłę

Powrót do szkoły. Pamiętasz coś z fizyki? To powinien być BANAŁ!

Pytanie 1 z 10
Jednostką siły jest:
Źródło: 53. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Siedlcach ma nowego dowódcę! [AUDIO]
Nasi Partnerzy polecają