Kolejna perełka węgrowskiego klasztoru w renowacji

2021-08-11 13:23
malowidło
Autor: Olga Skrzek

Trwa renowacja fresków w dawnym węgrowskim klasztorze. Malowidło które przedstawiające scenę biblijna odkryto przed rokiem w sali fundatora zabytku- Jana Dobrogosta Krasińskiego. Pochodzi tak jak klasztor z początków XVIII wieku.

Freski odkryto podczas prac remontowych poklasztornego zespołu budynków w Węgrowie. Dotację na odnowienie ściennego obrazu przekazał wojewódzki konserwator zabytków.  - Okazuje się, że to malowidło kryje w sobie bardzo dużo ciekawych elementów: są zwierzęta, postaci, odkryła się również bardzo ciekawa budowla. Prace polegają na tym, żeby oczyścić obraz z różnego rodzaju przemalowań, które na przestrzeni minionych lat znalazły się na tym malowidle. Następnie wzmocniona zostanie struktura tynku, a na sam koniec nastąpi pigmentacja, czyli dokończenie malowidła – mówi dr Marek Sobisz, kustosz węgrowskiego zabytku. Odnowione freski będzie można oglądać najprawdopodobniej już w październiku.

Olga Skrzek

Źródło: Kolejna perełka węgrowskiego klasztoru w renowacji