Na zdjęciu: Magdalena Ozygała, pracownik MOPR-u w Siedlcach z dyrektorem placówki Adamem Kowalczukiem

i

Autor: Monika Półbratek Na zdjęciu: Magdalena Ozygała, pracownik MOPR-u w Siedlcach z dyrektorem placówki Adamem Kowalczukiem

Siedlce z dotacją rządową na nowatorski program zapobiegający przemocy w rodzinie [AUDIO]

2021-06-18 23:23

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach otrzymał dotację rządową do nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie go realizować przy współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma wpłynąć na zmianę wizerunku jednostki, usprawnić oferowaną pomoc i rozwinąć ją w nowych kierunkach. Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy, warsztaty kompetencyjne dla specjalistów, a także stworzenie „skrzynek wsparcia” – to niektóre planowane działania.

Kilka miesięcy temu został ogłoszony konkurs na wsparcie samorządów w walce z przemocą w rodzinie. Był to konkurs ogólnopolski. I okazało się, że nasz projekt, opracowany przez naszego pracownika, przy wydatnym wsparciu ze strony pełnomocnika prezydenta do spraw uzależnień, otrzymał dotację, i Siedlce będą mogły realizować ten program. To jest duże wyróżnienie dla miasta, dlatego że z województwa mazowieckiego tylko trzy jednostki otrzymały takie dofinansowanie, w tym właśnie miasto Siedlce. W całej Polsce to jest niespełna 70 podmiotów. Uważamy, że jest to powód do dumy i będziemy się brać żwawo do pracy – mówi Adam Kowalczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Co więcej, na realizację projektu pt. „poMOC jest w Tobie – reaktywacja zasobów” siedlecki MOPR otrzymał najwyższe wsparcie ze wszystkich jednostek na Mazowszu, w wysokości 80 tys. zł. W założeniu, pomoc zaplanowana w ramach nowego programu ma w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Projekt, który będziemy realizować przy współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu przede wszystkim walkę ze stereotypami osób doświadczających przemocy, pokazywanie im jakby innej rzeczywistości, i dawanie narzędzi do tego, żeby sobie skutecznie poradzić w sytuacji krzywdzenia – mówi Magdalena Ozygała, jedna z autorek projektu.

W ramach projektu pracownicy MOPR-u będą realizować różne działania, mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie. Będą oferować konsultacje prawne i psychologiczne, a także warsztaty. Pomoc dotrze do ofiar przemocy, ale także do jej sprawców, którzy np. będą mogli poznać sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak złość czy agresja. Warsztaty odbędą też specjaliści, którzy z nimi pracują, tzn. przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, policji czy organizacji pozarządowych. Jest dla nich przewidziana superwizja, która pozwoli im na omówienie trudniejszych przypadków i da możliwość zaczerpnięcia inspiracji, a także pozwoli na złapanie oddechu po pracy, która przynosi duże obciążenie psychiczne. W ramach warsztatów kompetencyjnych zostaną też opracowane tzw. „plany bezpieczeństwa”.

Będą one takim uzupełnieniem proceduralnych kwestii, bezpośrednio skierowanych do tych grup zawodowych, po to, żeby jak najbardziej skutecznie reagować w sytuacji ujawnienia przemocy, w swoim własnym wąskim zakresie. Żeby jak najbardziej ułatwić pracownikowi i też go ośmielić do tego, żeby umiał zareagować, umiał powiedzieć, że coś dzieje się nie tak, i żeby bezpośrednio w pierwszym kontakcie nasze rodziny otrzymywały wsparcie. I w ramach tego planu bezpieczeństwa powstaną też skrzynki pomocy, które będą zawierały takie typowe procedury, ten plan bezpieczeństwa, formularz niebieskiej karty, ale także wszelkie możliwe wypracowane pomysły, folder z adresami i takie wsparciowe rzeczy, które będą następnie rozdysponowane pomiędzy te jednostki oświaty, ochrony zdrowia i organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą rodzinie i dziecku. Po to, żeby takie miejsce znajdowało się w szkole lub w tych organizacjach, i żeby można było tam podejść, otworzyć i zobaczyć cały komplet możliwości, cały wachlarz działań, i od razu je zastosować – wyjaśnia Magda Ozygała.

Skrzynki będą na bieżąco sprawdzane, ponieważ do ich wnętrza osoby, które krępuje inna forma kontaktu, będą mogły wrzucać listy z prośbą o pomoc. Ważne, by pozostawiły na nich swoje dane, które pozwolą pracownikom MOPR-u na nawiązanie kontaktu telefonicznego bądź poprzez media społecznościowe.

Projekt będzie realizowany w Siedlcach do końca 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, który od niedawna (1 czerwca) funkcjonuje w MOPR-ze w godz. 8.00-18.00. Na początku lipca ruszą planowane w ramach programu konsultacje i warsztaty. Jeżeli będzie się sprawdzał, pracownicy MOPR-u postarają się o zdobycie kolejnej dotacji, by mógł być kontynuowany w przyszłym roku. Więcej na temat programu przeciwdziałania przemocy oraz o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o nowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który realizują pracownicy MOPR-u w Siedlach:
Sonda
Znacznie tańsze bilety na koncerty dla zaszczepionych osób to dobry pomysł?
ZOBACZ FILM: "Motocykle i Siedlce" - pierwsza wystawa motoryzacyjna w mieście
Źródło: Siedlce z dotacją rządową na nowatorski program zapobiegający przemocy w rodzinie [AUDIO]