konferencja

i

Autor: Olga Skrzek

Startuje kampania Widzę - Rozmawiam - Reaguję

2021-09-14 14:28

Widzę - Rozmawiam - Reaguję pod takim hasłem w Siedlcach rozpoczyna się kolejna kampania społeczna, która ma zapobiegać zagrożeniom czyhającym na współczesną młodzież.

Nauczyciele, pedagodzy, policjanci i pracownicy instytucji zajmujących się młodzieżą dyskutowali jak pomóc uczniom w czasie pandemii. - W okresie pandemii musieliśmy zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, pojawiły się nowe problemy które dotykają młodzieży – mówi nadkom. Agnieszka Świerczewska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Wśród nich są: odosobnienie, zaległości w nauce, bywa też depresja. - Przyszłam tu by posłuchać o sposobach jak pomóc młodzieży dotkniętej cyberprzemocą, otyłością, z problemami emocjonalnymi i depresją – mówi Agata Korneluk – Kłoś , pedagog z Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Strzale. Wiele problemów pojawiło się w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem. Teraz kiedy młodzież wróciła do szkół, naszą rolą jest pomóc im nadrobić zaległości w programach nauczania – dodaje Monika Głuchowska, dyrektor Zespołu Oświatowego w Krześlinie. Konferencja przebiegała w myśl hasła „lepiej zapobiegać niż leczyć”. - Profilaktyka jest i tańsza i skuteczniejsza niż później długotrwałe leczenie w sytuacji problemowej – podkreśla Katarzyna Marciniak- Paprocka, pełnomocnik prezydenta Siedlec ds. rozwiązywania problemów uzależnień. - Dziś skupiamy się na problemie depresji wśród młodzieży, właściwych sposobach reakcji dorosłych, dlatego zaprosiliśmy do udziału nauczycieli, pedagogów ale i rodziców - dodaje Monika Mikołajczyk, współautorka kampanii Widzę - Rozmawiam - Reaguję ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach. W ramach kampanii materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców trafią też do szkół. W placówkach odbywać się będą też spotkania ze specjalistami.

Olga Skrzek

Źródło: Startuje kampania Widzę - Rozmawiam - Reaguję