Kościoł św. Rocha będzie miał windę. Jest zgoda konserwatora i kilka warunków

2021-04-09 8:30 hz Łukasz Stepaniuk
Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku
Autor: WUOZ Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku

Zielone światło dla budowy windy przy kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków profesor Małgorzata Dajnowicz wyraziła zgodę na budowę, ale musi to być obiekt o spełniający kilka warunków. Dotyczą one użycia konkretnych materiałów czy proporcji obiektu.

Wniosek dotyczący budowy zewnętrznej windy osobowej wraz z przebudową plebanii w założeniu kościoła św. Rocha w Białymstoku był opiniowany podczas ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. WUOZ przypomina, że przedłożony do niego projekt przewiduje dobudowę zewnętrznej windy osobowej obsługującej wszystkie kondygnacje naziemne. Zakres planowanych działań miałby objąć także prace adaptacyjne na poszczególnych kondygnacjach w obu skrzydłach budynku, a także przebudowę niektórych pomieszczeń w celu dostosowania ich do nowych wymogów użytkowych.

Czytaj też: Masowe szczepienia białostoczan. Powstaną trzy Punkty Szczepień Masowych w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków profesor Małgorzata Dajnowicz dała budowie windy zielone światło. Postawiła też kilka warunków:

Raport z Anteny 08.04

Winda w kościele św. Rocha w Białymstoku - warunki budowy

Zasadność budowy windy przy obiekcie, w którym obecnie oprócz plebanii znajdują się m.in. biura organizacji społecznych i innych instytucji, związana jest z koniecznością dostosowania budynku do współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Biorąc pod uwagę opinię Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, uznaję za dopuszczalną adaptację lekkiej, przeszklonej konstrukcji windy o niewielkiej kubaturze na zewnątrz obiektu w zaproponowanej lokalizacji, jednak w formie, która nie zaburzyłaby proporcji i architektury obiektu, a także nie wpłynęłaby na odbiór jego wartości zabytkowych. Należałoby przede wszystkim zmniejszyć proponowaną w projekcie kubaturę oraz wysokość aneksu mieszczącego szyb windy – absolutnie do niezbędnego minimum. 

Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku jest dziełem o wyjątkowej wartości artystycznej. W uznaniu szczególnego znaczenia dla dziedzictwa narodowego i kultury polskiej kościół św. Rocha został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 10 grudnia 2018 roku. W związku z tym szczególnym wyróżnieniem oraz ze względu na unikatową wartością artystyczną zespołu zabudowań kościoła św. Rocha, wszelkie plany działań modernizacyjnych dotyczące tego miejsca muszą być poddane szczegółowej analizie i nie mogą zniekształcać bądź uszczuplać jego walorów zabytkowych.

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2020 - cz. II

Pytanie 1 z 20
Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś?
Źródło: Kościoł św. Rocha będzie miał windę. Jest zgoda konserwatora i kilka warunków