Sala Doświadczalna Świata w Białymstoku pomaga dzieciom rozwijać emocje i umysł

2021-01-22 10:13 hz
Sala Doświadczalna Świata w Białymstoku
Autor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku Sala Doświadczalna Świata w Białymstoku

Sala Doświadczalna Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia i pomoce edukacyjne stymulujące rozwój zmysłów. Znajdują się w niej przedmioty, zabawki, gry, panele sensoryczne, kurtyna światłowodowa, łóżko wodne, przedmioty do rehabilitacji, panel podświetlany z transparentnymi bryłami. Pomieszczenie powstało w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.

Głównym celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Pobyt w sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, daje możliwość cieszenia się z doświadczanych doznań zmysłowych. Podstawowe zmysły są pobudzane łagodnymi wibracjami, muzyką i efektami świetlnymi.

Systematyczne dostarczanie i stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata m.in. pozytywnie wpływa na:

  • zwiększenie aktywności i motywacji do poznawania;
  • usprawnienie koncentracji uwagi i pamięci;  
  • odczuwanie zadowolenia, poczucie bezpieczeństwa i pokonywanie lęku;
  • zwiększenie poznawania, doświadczania i wrażliwości na różne bodźce;
  • doskonalenie pracy poszczególnych analizatorów;
  • kontrolę własnego ciała, poprawę orientacji w jego schemacie i przestrzeni;
  • rozwój funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Dodatkowo w szczególny sposób przyspiesza terapię dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej (zarówno tych z nadwrażliwością na bodźce świetlne jak i poszukujących silnej stymulacji wzrokowej), ale również z innymi zaburzeniami integracji sensorycznej.

Gdy zaginęły, były jeszcze dziećmi. Od lat trwają poszukiwania tych kobiet