Węzeł Porosły gotowy! To jedna z największych inwestycji w historii Białegostoku [ZDJĘCIA]

2020-12-30 12:08 Maciej Łozowski
Węzeł Porosły gotowy! To jedna z największych inwestycji w historii Białegostoku [ZDJĘCIA]
Autor: UM Białystok

30 grudnia, w przedostatni dzień 2020 roku, miasto Białystok oddało do dyspozycji mieszkańców jedną z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku, zrealizowaną przy ogromnym wsparciu Unii Europejskiej. To Węzeł Porosły łączący Trasę Generalską, Trasę Niepodległości oraz drogę ekspresową S8 w kierunku Warszawy.

Węzeł Porosły gotowy i oddany do użytku

Węzeł Porosły to połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Inwestycja domknęła wewnętrzną obwodnicę miejską, a od 30 grudnia została w pełni oddana do użytku. Od dziś płynny, wygodny i bezpieczny przejazd w tym miejscu mogą docenić wszyscy kierowcy. Z budową tego odcinka od samego początku wiązało się wiele trudności oraz przetargów, podczas których nie udawało się wyłonić wykonawcy. 

ZOBACZ TEŻ: Węzeł Porosły. Budowa zakończona, ale kierowców obowiązują specjalne zasady

– Ten trudny rok kończymy pozytywnym akcentem – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Oddajemy do dyspozycji mieszkańców jedną z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. W dzisiejszym wydarzeniu miało uczestniczyć wiele osób, przedstawicieli instytucji, dzięki którym Miasto Białystok zrealizowało jeden z największych w swojej historii projektów. Niestety pandemia w tym przeszkodziła – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Dzięki wspólnej pracy udało się tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego końca.

Ile kosztowała budowa Węzła Porosły?

Koszt budowy węzła wyniósł ponad 277 mln zł, w tym roboty – 252 mln zł oraz wykup gruntów ponad 25 mln zł. Wsparcie Unii Europejskiej (w ramach drugiej Osi Priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020) wyniosło 223,5 mln zł. Dodatkowo Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 36 mln zł.

Jak podkreśla Agnieszka Błachowska z białostockiego magistratu, budowa węzła była planowana od dawna, bo dojazd do drogi ekspresowej S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku z innymi obszarami Polski. Dzięki realizacji inwestycji od dziś kierowcy mają możliwość bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi. Zostały również zlikwidowane miejsca, w których dochodziło do wypadków.

Podsumowanie 2020 roku. Jak będziemy go wspominać?

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Węzła Porosły. Powstało około 10 km dróg (1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych i 1,54 km łącznic). Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną.

Inwestycja objęła także stworzenie 5 obiektów inżynierskich:

  • estakady w ciągu DK nr 8 (Porosły),
  • wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676,
  • estakady w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską,
  • wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok–Bartoszyce,
  • wiaduktu drogowego (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok–Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Budowa węzła objęła rónież stworzenie blisko  tys. mb ścieżek i ciągów rowerowych, ok. 315 tys. m3 nasypów, ok. 9,3 tys. mb barier ochronnych (drogowych), 730 oznakowań (393 znaki na słupkach, 241 słupków prowadzących, 77 tablic kierunkowych na słupkach i 22 tablice na konstrukcjach wsporczych), 9 tys. m2 oznakowania poziomego (np. pasy na jezdni). Podczas prac zużyto ok. 1,5 tony farby i ok. 16,5 tony masy chemoutwardzalnej, zamontowano 350 opraw oświetleniowych, ułożono ponad 82,7 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Do wykonania obiektów inżynierskich użyto łącznie 1,7 tys. ton stali zbrojeniowej, 10,5 tys. m3 betonu, ok. 2,2 tys. mb murów oporowych.

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 17
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?
Źródło: Węzeł Porosły gotowy! To jedna z największych inwestycji w historii Białegostoku [ZDJĘCIA]
Nasi Partnerzy polecają