3 miliony złotych – na rewitalizację zielonych i ekologicznych pomysłów w Katowicach – ruszyła druga edycja Zielonego Budżetu

2021-04-28 19:30
fot. UM Katowice, materiały prawe S.Rybok
Autor: fot. UM Katowice, materiały prawe S.Rybok

W ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje propozycje, które są dobre dla środowiska naturalnego, a także bytowania zwierząt. Wnioski można składać do 27 maja.

– Katowiczanie najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Jest on podobny do „zwykłego” budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków oraz ich weryfikacji. Pula 3 mln zł została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty do 27 maja, a następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadnia dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenie łąk kwietnych oraz tworzenia systemowej opieki dla starych drzew, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt czy warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 128 wniosków, z czego ostatecznie do realizacji wybrano 54 z nich o wartości blisko 2 mln złotych. Wśród wybranych projektów znalazły się chociażby: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, ogród deszczowy w Brynowie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych.

Raport z anteny 27.04, godz.10
Źródło: 3 miliony złotych – na rewitalizację zielonych i ekologicznych pomysłów w Katowicach – ruszyła druga edycja Zielonego Budżetu
Nasi Partnerzy polecają