Manifestacja przeciwko deklaracji anty-LGBT

i

Autor: Kuba Kusy

Małopolska wraca do rozmów z Komisją Europejską w sprawie funduszy unijnych

2021-10-27 17:58

Małopolska wraca do rozmów z Komisją Europejską w sprawie funduszy unijnych. 3.09 dyrektor generalny Departamentu Polityki Regionalnej KE poinformował o zawieszeniu prac nad programem REACT-EU, zakładającym wsparcie przedsiębiorców i system ochrony zdrowia w walce ze skutkami pandemii. Przyczyną była przyjęta w 2019 roku przez sejmik deklaracja anty-LGBT.

27.09 sejmik uchwałę uchylił, co - zdaniem marszałka Witolda Kozłowskiego - Komisja Eurpejska przyjęła z zadowoleniem. 

Komisja przyjmuje te wszystkie podjęte przez nas działania jako wypełnienie jej oczekiwań, stąd informacje o wznowieniu rozmów na temat modyfikacji dotychczasowego programu, ale też wejście w normalny tryb roboczych negocjacji, dotyczących  przyszłości - mówi.   

Tomasz Urynowicz, były wicemarszałek, który ze stanowiskiem pożegnał się po ostrej krytyce poczynań własnego szefa twierdzi, że Zarząd Województwa powinien teraz skłonić gminy, które utrzymały deklaracje anty-LGBT w mocy, do ich uchylenia. 

Aby ten problem został rzeczywiście rozwiązany instytucja zarządzająca, czyli Zarząd powinien powiedzieć nie tylko "A" ale też "B" i rozwiązać ten problem w całym województwie, bo wobec tych samorządów gminnych i powiatowych, które się nie wycofają istnieje spore ryzyko, że nie będą mogły korzystać ze środków unijnych - stwierdza. 

Witold Kozłowski ripostuje, że prawo nie daje władzom województwa takiej możliwości, a winą za zamieszanie wokół deklaracji obarcza byłego podwładnego. 

W ramach programu REACT-EU Małopolska może liczyć na ponad 30 mln euro. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to blisko 2,5 mld euro.

Przerażeni rodzice trzymali 3-latkę na rękach. Była nieprzytomna i traciła oddech

Król czy książę? Banalny test z historii Polski. 8/10 to plan minimum!

Pytanie 1 z 10
Mieszko II Lambert
Źródło: Małopolska wraca do rozmów z Komisją Europejską w sprawie funduszy unijnych