Kraków

i

Autor: Pixabay

Powrót do ZIKIT-u? Tego chcą członkowie Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków

2023-03-20 11:23

Reformy miejskiej administracji domaga się Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków. W 2018 roku decyzją Prezydenta Jacka Majchrowskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu został podzielony na siedem mniejszych podmiotów. Te odpowiedzialne są między innymi za budowę i naprawę dróg, komunikację miejską czy zieleń. Członkowie stowarzyszenia chcą powrócić do systemu jednej instytucji.

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków złożyło już petycję do Magistratu w sprawie ponownej reformy administracji miejskiej. Członkowie uważają, że konieczne jest uproszczenie struktury, usprawnienie obiegu informacji i połączenie części instytucji, co doprowadziłoby do redukcji biurokracji. Według nich proponowane zmiany przyniosłyby spore oszczędności oraz przyczyniłyby się do usprawnienia zarządzania. 

- Przede wszystkim powinno się połączyć Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego i Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, bo te podmioty prowadzą zbliżoną do siebie działalność. Powinno się zlikwidować Zarząd Inwestycji Miejskich. Jednak osobnym tworem powinien być Zarząd Zieleni Miejskiej - mówi Krzysztof Kwarciak, Przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków. 

Władze miasta podkreślają, że realizacja większości zadań jest możliwa właśnie dzięki podziałowi ZIKIT-u na mniejsze instytucje. 

- Wyodrębnione zostały osobne zadania: zarządzanie zielenią, zarządzanie ruchem, zarządzanie transportem publicznym, remontami. Fakt, że istniał kiedyś ZIKIT, który kładł nacisk głównie na drogi, sprawiał, że wiele ważnych zadań było lekceważonych - tłumaczy Andrzej Kulig, Wiceprezydent Krakowa.  

W wyniku podziału ZIKIT-u na siedem mniejszych instytucji, pracę w nich znalazło blisko trzysta osób. Członkowie stowarzyszenia szacują, że ponowna reforma administracji pozwoliłaby zaoszczędzić miastu nawet 20 milionów złotych. 

Nowoczesne tramwaje w Krakowie. Stary ciężko już spotkać!

QUIZ. Czy wiesz co znaczą te słowa? 7/10 oznacza, że umiesz mówić po polsku

Pytanie 1 z 10
Konfabulacja to:
Źródło: Powrót do ZIKIT-u? Tego chcą członkowie Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków