Czy studenci wrócą do Lublina? Uczelnie czekają z decyzją

i

Autor: zdj. Bartosz Proll/umcs.pl

Czy studenci wrócą do Lublina? Uczelnie czekają z decyzją

2021-07-30 14:51

Ministerstwa zdrowia oraz edukacji i nauki dają zielone światło dla zajęć stacjonarnych. Większość lubelskich uczelni nie podjęła jeszcze decyzji na temat ostatecznej formy zajęć i czeka do września.

Szkoły wyższe monitorują sytuację epidemiczną. - Wszelkie decyzje będą miały na celu zapewnienie studentom i pracownikom optymalnych warunków w realizacji procesu kształcenia - mówi nam Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Największa uczelnia regionu z decyzją wstrzymuje się do września. - Czekamy na informacje ministerstwa edukacji i nauki oraz głównego inspektora sanitarnego - dodaje.

Choć są duże szanse na powrót do zajęć tradycyjnych, uczelnie szykują się na wszystkie inne możliwe scenariusze. - Jesteśmy gotowi zarówno od strony teleinformatycznej, jak i sprzętowej, aby przejść w tryb hybrydowy lub zdalny. Zakładamy jednak, że uda się pracować stacjonarnie - tłumaczy Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka Politechniki Lubelskiej.

Nauczanie stacjonarne zamierzają podtrzymać uczelnie medyczne czy wydziały weterynaryjne. Chodzi zwłaszcza o zajęcia kliniczne.

Źródło: Czy studenci wrócą do Lublina? Uczelnie czekają z decyzją