Łąki kwietne w Lublinie. Nie wszędzie trawniki będą skoszone

2021-04-28 13:09 Magda Ważna
Łąka kwietna przy ul. Filaretów, Lublin
Autor: materiały prasowe Łąka kwietna przy ul. Filaretów, Lublin

Miasto Lublin zapowiada, że po długim weekendzie rozpocznie się pierwsze tegoroczne koszenie wszystkich trawników. Dla każdego zieleńca przygotowany został harmonogram koszenia, w niektórych miejscach koszenie będzie odbywało się częściej, w innych rzadziej. Część z trawników zmieni się w łąki kwietne.

Trawniki, jako podstawowy element zieleni w mieście, pełnią istotną rolę w kształtowaniu ładu przestrzennego oraz warunków klimatycznych. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy w sposób przemyślany podchodzić do zabiegów pielęgnacyjnych, a przede wszystkim racjonalnie kosić. W naszym mieście część trawników będzie utrzymywana w formie naturalnych łąk kwietnych i muraw, część w formie koszonej, co stanowi pewien kompromis. Różne trawniki mają różne potrzeby, stąd kierujemy się określonymi zasadami przy ich pielęgnacji. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac będą uzależnione od sytuacji przyrodniczej, warunków pogodowych, lokalizacji i przeznaczenia terenu – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni w Lublinie.

Podstawowe zasady koszenia w mieście obejmują:

  • uzależnienie terminów koszeń od warunków pogodowych,
  • koszenie trawy wyżej, aby nie doprowadzić do przesuszenia trawników,
  • odejście od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych,
  • zmniejszenie częstotliwości koszenia, tam gdzie jest to możliwe.

Ograniczenie częstości koszenia ma bardzo dużo zalet – poprawia jakość powietrza w mieście (pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla i zanieczyszczeń), poprawia wilgotność powietrza w upalne dni, ma też niesamowite walory estetyczne. Rzadsze koszenie pozwala roślinom zakwitnąć, a bioróżnorodność naturalnych łąk kwietnych zapewnia super warunki pszczołom i innym dzikim zapylaczom.

Nie możemy już doczekać się widoku łąk kwietnych na terenie naszego miasta.

Raport z anteny 27.04, godz.10
Źródło: Łąki kwietne w Lublinie. Nie wszędzie trawniki będą skoszone
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany