Ulica Zorza przejdzie remont

i

Autor: Urząd Miasta Lublina

Inwestycje

Lublin. Zaniedbana ulica doczeka się remontu. Trzeba trochę poczekać

2023-08-23 11:39

Kolejna ulica w Lublinie przejdzie kompleksową przebudowę. Miasto szuka wykonawcy na rozbudowę ul. Zorza. Chodzi o odcinek od ul. Głuskiej do granic miasta. Zarząd Dróg i Mostów właśnie ogłosił przetarg na realizację tego zadania. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2025 roku.

Inwestycja ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych oraz chodników i ścieżki rowerowej na całej długości inwestycji – zapowiada Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Ogłoszone zamówienie dotyczy kompleksowej rozbudowy na odcinku o długości ok. 1170 m, od skrzyżowania z ul. Głuską (z wyłączeniem wykonanego uprzednio wlotu) do granicy miasta. Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy.

Roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m – wyjaśnia Justyna Góźdź z lubeslkiego ratusza.

Do tego, na całej długości obustronne chodniki z kostki betonowej. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni powstanie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami – dodaje urzędniczka.

Wielka bomba i wielka ewakuacja w Lublinie.

Ulica zyska też właściwe odwodnienie, kanał deszczowy czy nowe oświetlenie. Przebudowane będą istniejące sieci uzbrojenia (elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne).

Ul. Zorza należy do kategorii dróg powiatowych i będzie posiadać parametry klasy funkcjonalno-techniczne drogi zbiorczej. Przebiega w relacji wschód - zachód w południowej części Lublina na terenie dzielnicy Głusk, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Głuską a granicą Lublina i Gminy Głusk. Dalej, poza granicami miasta droga kontynuuje swój bieg jako ul. Malwowa w kierunku ul. Józefa Franczaka „Lalka” i osiedla Felin.

Otwarcie ofert zaplanowano na 6 września. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację inwestycji. Termin ten liczy się od daty podpisania umowy.

Źródło: Lublin. Zaniedbana ulica doczeka się remontu. Trzeba trochę poczekać