Lublin: Rusza pilotażowa edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Znamy szczegóły

2021-04-16 12:35 Magda Ważna

Miasto Lublin rozpoczyna pilotażową edycję Szkolnych Budżetów Obywatelskich, dzięki którym uczniowie i uczennice lubelskich szkół będą mieć szansę na realizację własnych projektów. Pierwszym krokiem jest wybór szkół, które w tym roku skorzystają z programu. Sprawdźcie szczegóły.

Działania związane z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży zostały zaplanowane na 3 lata i rozpoczynają się już w tym roku. Jedną z pierwszych aktywności w tym zakresie będzie organizacja pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Traktujemy to jako krok do stworzenia szerszego Programu rozwijania samorządności dzieci i młodzieży w Lublinie. Liczymy na to, że rozwiązanie to sprawdzi się w Lublinie i na stałe stanie się częścią programu edukacyjnego w naszym mieście – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Udział w pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich mogą wziąć miejskie placówki oświatowe:

  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
  • placówki oświatowo-wychowawcze,
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Kwalifikacja do pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich odbędzie się w drodze konkursu "Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie". Swoje kandydatury placówki mogą zgłaszać od 16 do 30 kwietnia 2021. Każda z 10 zakwalifikowanych placówek otrzyma 4 tys. zł oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne na swoim terenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Miasta Lublin pod tym adresem.

Raport z anteny 16.04, godz.10
Źródło: Lublin: Rusza pilotażowa edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Znamy szczegóły
Nasi Partnerzy polecają