MUP jeszcze w tym roku może pomóc ze stażami i własną działalnością

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/Aymanejed

MUP jeszcze w tym roku może pomóc ze stażami i własną działalnością

2021-11-08 18:02

Miejski Urząd Pracy w Lublinie chce pomóc osobom bezrobotnym zwiększyć szanse na znalezienie pracy. Zarówno osoby młode, jak i powyżej 30 roku życia mogą podjąć staż, pracę interwencyjną, czy też uzyskać dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

- Mieszkańcy Lublina zainteresowani podjęciem pracy mogą liczyć na wiele rodzajów wsparcia - mówi Michał Wójcik, Kierownik Referatu Promocji Usług i Analiz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z dwóch flagowych projektów. Łączy je wspólny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych. Wszystkie grupy wiekowe objęte są wsparciem aktywizacyjnym, które obejmuje przede wszystkim organizację staży, prac interwencyjnych, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Oprócz tego od nowego roku zwiększymy dostępność do szkoleń, bonów na zasiedlenie i doposażeń stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej.

Źródło: MUP jeszcze w tym roku może pomóc ze stażami i własną działalnością