Odbiór odpadów w Olsztynie. Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian

i

Autor: UM Olsztyn Odbiór odpadów w Olsztynie. Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian

Odbiór odpadów w Olsztynie. Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian

2021-10-28 12:44

Olsztyńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w olsztyńskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to związek m.in. z ustawowym ograniczeniem pobieranych opłat. O szczegółach przeczytasz w materiale poniżej.

150 złotych miesięcznie - to maksymalna stawka, jaka będzie mogła być pobierana przy naliczaniu opłat za odbiór odpadów w powiązaniu ze zużytą wodą. Ta zmiana w przepisach wymusiła korektę zapisów prawa lokalnego. -Wprowadzając taki sposób naliczania opłat liczyliśmy na uszczelnienie systemu - przyznaje dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Zdzisław Zdanowski. - Jednak najnowsza zmiana ustawowa niweczy nasze wysiłki. Konsekwencją będzie zapewne konieczność pokrycia kosztów przez innych mieszkańców.

Radni zdecydowali o innych korektach w systemowych zapisach. Dotyczą m.in. zmniejszonego zużycia wody w nieruchomościach w związku ze śmiercią mieszkańca lub wystąpieniem awarii sieci wodociągowej, skutkującej nadmiernym ubytkiem wody.

- Poza tym w nielicznych przypadkach, gdy w nieruchomości nie mają liczników, albo w nowych budynkach, gdzie jeszcze nie było możliwości określenia zużycia wody, zweryfikowaliśmy ryczałtowe naliczanie - dodaje dyrektor Zdanowski. - Wcześniej naliczaliśmy stawkę od średniego zużycia 3,28 m3 wody, teraz będą to trzy m3.

Dawid Kwiatkowski - piosenka Nieważne PIERWSZY RAZ na żywo w ESKA LIVE

Zmiany są związane także z tzw. nieruchomościami niezamieszkałymi. Od następnego roku gmina Olsztyn nie będzie odbierać odpadów komunalnych od ich właścicieli. Dotyczy to m.in. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Poza tym ograniczone zostały ilości odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości niezamieszkanych przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To m.in. do trzech m3 odpadów budowlanych rocznie, raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych czy nie więcej, niż cztery zużyte opony rocznie.

Zmiany wejdą 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: UM Olsztyn

Źródło: Odbiór odpadów w Olsztynie. Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian