Stacja Olsztyn Główny będzie przebudowana. Podpisano umowę wartą prawie 400 mln zł [WIZUALIZACJE]

2021-11-15 13:17

Będą wygodniejsze podróże ze stacji Olsztyn Główny. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę wartą prawie 400 mln zł na przebudowę peronów, torów i przejścia podziemnego. Dostępność zapewnią windy i schody ruchome. Powstanie stacja odpowiadająca oczekiwaniom podróżnych.

Pasażerowie na stacji Olsztyn Główny zyskają oczekiwany standard obsługi. Wszystkie cztery perony zostaną podwyższone i poszerzone, co umożliwi wygodny dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe ławki i tablice informacyjne. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach w infokioskach oraz przez nowe nagłośnienie. W poniedziałek (15 listopada) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcą umowę na modernizację stacji Olsztyn Główny.

– Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego istotnie zwiększamy dla podróżnych dostępność stacji i przystanków. Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne. Olsztyn Główny będzie miejscem, z którego każdy pasażer wygodnie dostanie się do pociągu, podobnie jak w Lublinie, Szczecinie, Dęblinie, Rzeszowie czy Gdańsku. To inwestycje za setki milionów złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Modernizacja stacji Olsztyn Główny to ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców miasta i turystów korzystających z kolei. Realizacja tego zadania zapewni znacznie większy komfort obsługi podróży, a także przyczyni się do szerszej dostępności kolei oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Nowa infrastruktura zachęci do podróżowania pociągiem w regionie oraz na trasach dalekobieżnych, m.in. w kierunku Trójmiasta, Ełku, Warszawy czy Białegostoku – mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

– Wygodniej i szybciej jeździmy pociągami z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, z Olsztyna do Działdowa, z Olsztyna do Iławy, a wkrótce także do Braniewa. Teraz przyszedł czas na przebudowę stacji Olsztyn, która jest ważnym węzłem kolejowym. Po pracach będzie dostosowana do potrzeb wszystkich grup podróżnych. Dodatkowo zapewnimy oczekiwany od lat dostęp od strony Zatorza. Na inwestycje efektywnie wykorzystujemy środki funduszy europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z którego jest współfinansowany projekt przebudowy Olsztyna Głównego – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Super Raport 15.11 (Goście: Robert Biedroń - Nowa Lewica oraz dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene - politolog, UW) Sedno Sprawy: Krzysztof Gawkowski

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszą dostępność na perony. Ułatwieniem będą windy na każdy z peronów oraz schody ruchome. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. Zabytkowe wiaty zostaną poddane renowacji. PLK zadbają, aby zostały zachowane ich historyczne walory.

Jednym z celów inwestycji będzie zapewnienie dostępu na perony również od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. PLK wybudują nowe przejście podziemne o długości 140 metrów – o 100 metrów dłuższe niż obecne. Dzięki temu również mieszkańcy osiedla Zatorze – od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej – zyskają komfortowe i dostosowane do potrzeb osób o ograniczanych możliwościach poruszania się dojście na stację. Przejście będzie szersze oraz wyższe.

Wymiana ok. 30 km torów, 116 rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji. Docelowo o bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadba Lokalne Centrum Sterowania w Olsztynie. Inwestycja zwiększy także gospodarczą atrakcyjność regionu.

Przebudowa stacji Olsztyn Główny jest kolejnym etapem w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”. Ponad 80-kilometrowa trasa została przez PLK przystosowana do szybszych i wygodniejszych podróży pociągami. Zwiększyła się dostępność do kolei dzięki przebudowie wszystkich stacji i przystanków na linii.

Wartość podpisanej umowy na przebudowę stacji Olsztyn Główny z wykonawcą Torpol to 382,1 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku. Przebudowa stacji jest dofinansowana w wysokości 126,8 mln zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: Stacja Olsztyn Główny będzie przebudowana. Podpisano umowę wartą prawie 400 mln zł [WIZUALIZACJE]