Tak mogą zostać zagospodarowane brzegi jeziora Guzianka Duża. Poznaliśmy wyniki konkursu [WIZUALIZACJE]

2022-03-07 11:09

W czwartek, 3 marca, w Hotelu Nidzkim w Rucianem-Nidzie ogłoszone zostały wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Pierwszą nagrodę przyznano pracowni Restudio Jacaszek Architekci z Gdańska. Z tą firmą zostaną przeprowadzone negocjacje co do dalszego projektowania tej inwestycji.

"Podstawowym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej nadającej nową tożsamość Rucianemu-Nida. Koncepcja przewiduje budowę amfiteatralnego placu nadwodnego, który ma szansę stać się nowym miejscem spotkań - rynkiem, publicznym forum i zwornikiem pomiędzy portem a centrum miasta.

Przedstawione propozycje projektowe w konsekwentny sposób odwołują się do ogromnego potencjału, jaki stanowi dla miasta dziedzictwo historyczne dawnego tartaku Andresa oraz unikalne tereny nadwodne jeziora Guzianka Duża. Całe założenie urbanistyczne podporządkowane jest idei utworzenia czytelnych, silnych osi komunikacyjnych i widokowych na jezioro w oparciu o charakterystyczną, pierwotną kompozycję, jaką tworzyły hala traków i basen spławny do drewna. Ponadto ważnym elementem idei projektowej jest eksponowanie publicznego i miastotwórczego obiektu projektowanego w miejscu budynku dawnej hali traków, kotłowni i towarzyszących mu oryginalnych artefaktów historycznych.

Obiekty towarzyszące: kapitanat, hangary, zaplecze socjalno-sanitarne i hotel realizują postulaty architektury ukrytej - budynki wpisują się w naturalne ukształtowanie terenu i nie konkurują z otoczeniem. Zielone dachy stanowią naturalne przedłużenie projektowanego założenia parkowego i pełnią funkcję atrakcyjnych punktów widokowych na port i jezioro. Koncepcja kładzie nacisk na jak najlepsze wkomponowanie kubatur budynków w otaczający krajobraz, dzięki czemu budynki hangaru i zaplecza socjalno-sanitarnego nie tworzą bariery pomiędzy parkiem a portem" - czytamy w opisie zwycięskiego projektu.

Czy warto pomagać? (Ukraina)
Źródło: Tak mogą zostać zagospodarowane brzegi jeziora Guzianka Duża. Poznaliśmy wyniki konkursu [WIZUALIZACJE]