Czy w centrum Poznania potrzebne są fotoradary?

i

Autor: Poznan.pl Czy w centrum Poznania potrzebne są fotoradary?

Czy na Starym Mieście potrzebne są fotoradary? Tego chce jeden z radnych

2021-07-20 10:36

Czy na terenie Osiedla Stare Miasto, w ścisłym centrum Poznania, potrzebne są fotoradary? Tak uważa radny Andrzej Rataj, który w tej sprawie złożył interpelację.

Radny zwraca uwagę, że od wielu lat w wielu miejscach na terenie Osiedla Stare Miasto dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości przez pojazdy, a zwłaszcza samochody osobowe i motocykle. Według informacji przekazywanych przez mieszkańców, do zdarzeń tych dochodzi najczęściej na ulicach: Garbary, Kazimierza Wielkiego, Tadeusza Kościuszki, Krakowskiej, Królowej Jadwigi, Małe Garbary, Solnej, Wolnica. W ciągu dnia ulice te są często zakorkowane, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych. Wówczas samochody poruszają się powoli. Poza godzinami szczytu komunikacyjnego dochodzi jednak do częstych przypadków rozwijania przez pojazdy nadmiernej prędkości, co jest niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu, a także powoduje nadmierny hałas.

Piotr Lisek i jego podróż do Japonii

Z odpowiedzi udzielonej radnemu przez Urząd Miasta dowiadujemy się m.in., że na terenie Osiedla Stare Miasto nie ma zamontowanych fotoradarów. Na większości obszaru ścisłego centrum miasta utrudnione jest również prowadzenie wyrywkowych kontroli prędkości, co wynika ze zwartej zabudowy, zbyt krótkich odcinków prostych niezbędnych do miarodajnych pomiarów oraz ograniczonej liczby miejsc do bezpiecznego postoju pojazdów policyjnych prowadzących pomiary. Działania Policji skupiają się na trasach wylotowych oraz tranzytowych o podwyższonym limicie prędkości, na których dochodzi do częstych i znacznych przekroczeń dopuszczalnych prędkości. Z informacji prezentowanych przez Policję podczas Komisji Bezpieczeństwa Ruchu wynika, że w centrum do przekraczania prędkości dochodzi głównie poza godzinami szczytu na dwupasowych ulicach ram komunikacyjnych.

Od 2016 r. wszystkie radary, odcinkowe pomiary prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle działają w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Ocenę zasadności zamontowania i uruchomienia stacjonarnych urządzeń do pomiaru prędkości przeprowadza z urzędu, na wniosek policji lub innych podmiotów podległe GITD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Źródło: Czy na Starym Mieście potrzebne są fotoradary? Tego chce jeden z radnych