Bardzo dobry rok na poznańskich placach budowy,

i

Autor: PIM Bardzo dobry rok na poznańskich placach budowy,

Dobry rok na poznańskich budowach. Kolejny będzie jeszcze lepszy?

2022-01-12 11:13

- Rok 2021 był kolejnym, bardzo dobrym dla branży budowlanej czasem i to zarówno pod względem liczby zrealizowanych, jak i rozpoczętych w Poznaniu inwestycji. Perspektywy na 2022 r. są jeszcze lepsze - mówi Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Drugi rok pandemii nie zachwiał budowlanym rynkiem w stolicy Wielkopolski. W 2021 roku w odniesieniu do prawie wszystkich kategorii obiektów budowlanych odnotowano wzrosty zakończonych inwestycji. Z analiz przeprowadzonych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wynika, że w 2021 roku zakończono budowę 68 inwestycji drogowych, 288 sieci uzbrojenia terenu, 65 mniejszych budowli (np. mała architektura). Powstały 274 obiekty niemieszkalne, w tym budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i magazynowe oraz garaże. Oddano także 487 obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. 

- Największy skok - blisko 50 % - w porównaniu do 2020 roku odnotowaliśmy w infrastrukturze drogowej. Podobne wzrosty widać w zakresie sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i gazowych, a także w przypadku obiektów przemysłowych i magazynowych. W 2021 roku oddano w Poznaniu do użytkowania rekordową, na przestrzeni ostatnich 6 lat, liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Powstało ich blisko 500 i jest to kilkuprocentowy wzrost nawet w odniesieniu do bardzo dobrych pod tym względem lat 2019-2020 - zaznacza Paweł Łukaszewski. 

W przypadku inwestycji zakończonych w ubiegłym roku zanotowano także nieznaczne spadki.

- Powstało na przykład o 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych mniej niż w roku 2020 (72 obiekty w stosunku do 84). Jednak liczba rozpoczętych w 2021 roku inwestycji w tym zakresie jest znacznie wyższa od liczby zrealizowanych i może napawać optymizmem - mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. 

Najbliższe miesiące na poznańskich placach budowy zapowiadają się jeszcze lepiej.

W zeszłym roku rozpoczęto budowę 458 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 85 wielorodzinnych, 78 niemieszkalnych. Powstaje także 250 sieci uzbrojenia terenu, 57 obiektów infrastruktury drogowej czy 160 mniejszych budowli. 

Analizy ruchu budowlanego w Poznaniu w 2021 roku dotyczą tych kategorii obiektów, które wymagają uzyskania zgody na ich powstanie.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Dobry rok na poznańskich budowach. Kolejny będzie jeszcze lepszy?