Kolejny etap rewitalizacji centrum - przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego

Trwa przebudowa centrum Poznania
Autor: Poznan.pl Trwa przebudowa centrum Poznania

Rozpoczęta w kwietniu przebudowa odcinka ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmentu Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności, przebiega zgodnie z harmonogramem. To kontynuacja realizacji Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.

Dzięki prowadzonej inwestycji nie tylko modernizacji i wymianie poddana zostanie infrastruktura podziemna. Jeszcze więcej zmieni się na powierzchni. Poszerzone zostaną chodniki, przebudowie ulegnie jezdnia, wymienione i przesunięte będzie torowisko tramwajowe. Wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, pojawi się nowe oświetlenie i zieleń.

Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnię, jedno torowisko i szerokie chodniki. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych.

Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej - podobnie jak na przebudowywanym odcinku ul. Św. Marcin - wykonana zostanie z naturalnego kamienia.