ZUS nie wypłaci emerytury bez tego dokumentu. Warto to sprawdzić

i

Autor: canva

EMERYTURY I RENTY

Nie masz tego dokumentu? ZUS nie wypłaci ci emerytury! Termin mija na koniec marca!

2023-03-20 12:21

Aby otrzymać emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi być w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, aby móc wypłacać świadczenie. 31 marca mija termin, w którym płatnicy składek muszą złożyć dokument ZUS ZSWA za osoby, które w ubiegłym roku choć jeden dzień pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wcześniejsze emerytury - kto może na nie przejść?

Komu w Polsce przysługuje prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę? Obywatelom RP, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku. Z przywileju nie może jednak skorzystać każdy, gdyż dotyczy to tylko niektórych zawodów.

Wcześniejsze przejście na emeryturę dotyczy przede wszystkim osób, które wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Urodzeni pomiędzy 1949 a 1968 rokiem mogą to zrobić w przypadku:

  • Osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego,
  • posiadania udokumentowanego stażu składkowego i nieskładkowego (20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn),
  • osiągnięcia wymaganego stażu pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • niebycia członkami OFE lub zrzeczenia się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Dokument ZUS ZSWA- do kiedy trzeba go złożyć?

Formularz ZUS ZSWA (Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).Deklarację ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS-u do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

ZUS wyjaśnił, że złożenie takiego dokumentu po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową.

Źródło: Nie masz tego dokumentu? ZUS nie wypłaci ci emerytury! Termin mija na koniec marca!