Rząd zaproponuje kolejne wsparcie. Tym razem będzie to "300 plus"?

wdowa
Autor: Pexels

Do senatu wpłynęła właśnie propozycja kolejnego dodatku pieniężnego. Tym razem chodzi o dodatek 300 złotowy, który mieliby dostawać wdowy i wdowcy. Dodatek miałby obowiązywać dożywotnio. Jednak nie wszyscy wdowcy i wdowy otrzymały świadczenie. Dla kogo ma zostać one skierowane?

Rząd planuje wprowadzić kolejne świadczenie. Tym razem ma być to 300 złotych dawane co miesiąc do końca życia. Dodatek ten ma być przeznaczony dla wdów i wdowców, czyli osoby które straciły swoje drugie połowy. Dla kogo ma być skierowany nowy dodatek?

300 plus dla wdów i wdowców - kto może liczyć na dodatek?

Nowe świadczenie miałoby przysługiwać wdowom i wdowcom. Autor petycji chce powiązać je z długością stażu małżeńskiego. - Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne) – pisze autor petycji, który pragnie zachować anonimowość. - Wnoszę, aby samotny małżonek (wdowa lub wdowiec) został objęty comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł lub jednorazową gratyfikacją finansową (w kwocie — red.) ustalonej przez Komisję ds. Petycji i Praworządności. 

Czy dodatek 300 plus do wdowców będzie dla wszystkich? Okazuje się, że nie. Zgodnie z pomysłem, nowe świadczenie miałoby objąć osoby, które pozostawały w związku małżeńskim przez co najmniej 45 lat. Kwota miałaby być wypłacana każdego miesiąca jako pewnego rodzaju dodatek do emerytury.

300 plus dla wdów i wdowców pomoże starszym?

Pismo, o którym pisze „Fakt”, ma formę petycji. Jak podaje gazeta, jej autor zastrzegł anonimowość. „Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne)” – napisał autor petycji.

Przypomnijmy, iż obecnie po śmierci współmałżonka często drastycznie spada poziom życia, bo do dyspozycji pozostaje tylko jedna emerytura. Obecnie w takiej sytuacji można przejść na rentę rodzinną, która to stanowi jedynie 85 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka. Minimalna wypłata to obecnie 1338,44 zł brutto.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Rząd zaproponuje kolejne wsparcie. Tym razem będzie to "300 plus"?
Nasi Partnerzy polecają