Szkolne ławki

i

Autor: Poznan.pl Szkolne ławki

Startują nabory na szkole stypendia. Kto może się o nie ubiegać?

2021-07-29 9:13

1 sierpnia startuje nabór wniosków o stypendium szkolne na rok 2021/2022. Dokumenty będzie można składać stacjonarnie w Poznańskim Centrum Świadczeń lub online, za pomocą ePUAP.

O pomoc finansową na wydatki szkolne można ubiegać się, jeżeli uczeń mieszka w Poznaniu i dochód jego rodziny nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Dokumenty będzie można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Dzień z Joanną Jóźwik w Tokio

Wnioski będą przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października. Dokumenty może złożyć rodzic ucznia lub sam uczeń, jeśli ukończył 18 lat. 

Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu lub jednorazowo po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.  Jego wysokość uzależniona jest m.in. od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia. Świadczenie może być udzielone np. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym czy też świadczenia pieniężnego.

Więcej informacji na temat stypendium oraz niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie pcs.poznan.pl.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Źródło: Startują nabory na szkole stypendia. Kto może się o nie ubiegać?