Tak ma wyglądać ulica Dolna Głogowska

i

Autor: ZTM Poznań Tak ma wyglądać ulica Dolna Głogowska

Tak będzie wyglądać ulica Dolna Głogowska! Ruszyły konsultacje społeczne!

2021-06-25 11:22

Powstanie jednojezdniowej ulicy z miejscem pod budowę przedłużenia linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, chodnikiem i drogą rowerową to przedmiot rozpoczętych dzisiaj konsultacji społecznych koncepcji Dolnej Głogowskiej. Opiniowanie prowadzone jest w formule geodyskusji i potrwa do 8 lipca.

Z koncepcją budowy Dolnej Głogowskiej można zapoznać się na stronie dolna-glogowska.geodyskusja.pl Została ona zilustrowana na zamieszczonym pod tym adresem planie sytuacyjnym. Podzielono go na trzy obszary. Kliknięcie na wybrany obszar otwiera szczegółowy opis projektowanych zmian i umożliwia napisanie komentarza. Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami. Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zmian zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności i możliwości wdrożenia na kolejnym etapie prac nad projektem Dolnej Głogowskiej.

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 25.06.2021

Dodatkowe informacje na temat konsultowanej koncepcji są również dostępne na stronie ZDM w zakładce Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne trwają do 8 lipca. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w ciągu miesiąca od ich zakończenia. 

Zalany tunel na Igołomskiej w Krakowie

Projektowana ulica miałaby połączyć ul. Hetmańską z ul. Głogowską, prowadząc od skrzyżowania tej pierwszej z ul. Kolejową w rejon skrzyżowania torowisk tramwajowych w sąsiedztwie ul. Zachodniej, czyli do miejsca, w którym tramwaje zjeżdżają z ul. Głogowskiej na trasę PST. Drogę zlokalizowano po zachodniej stronie torów kolejowych.

Źródło: Tak będzie wyglądać ulica Dolna Głogowska! Ruszyły konsultacje społeczne!