Tramwaje już na ul. Św. Marcin. Na razie to tylko przejazdy techniczne

2023-03-20 10:25

Prace w ramach Programu Centrum są coraz bardziej zaawansowane. Na nowe torowisko na fragmencie ul. Św. Marcin oraz ul. Towarowej wjechał po raz pierwszy pojazd szynowy z taboru poznańskiego MPK. Postępują także roboty drogowe i brukarskie.

16 marca na torowisko wjechał pojazd techniczny, a po zakończeniu prac związanych z siecią trakcyjną przeprowadzone zostaną standardowe próby tramwajowe. 

- Torowisko ułożone zostało na ul. Towarowej, jak i na ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. Rozwieszona została także większość sieci trakcyjnej koniecznej do zasilania tramwajów. Przystąpiliśmy również do kwestii formalnych, które to umożliwią wznowienie ruchu na trasie przez ul. Towarową - dodaje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Kiedy na tory wrócą tramwaje? Na ten odcinek już w kwietniu!

Dzięki staraniom spółki PIM oraz generalnego wykonawcy inwestycji, na początek kwietnia przewidziana jest możliwość uruchomienia trasy przez ul. Towarową. Pozostały odcinek torowiska na ul. Św. Marcin zostanie udostępniony do połowy roku.

W ramach zakresu Programu Centrum obejmującego odcinek ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej przebudowywany jest fragment ul. Towarowej do ul. Składowej. Na ul. Towarowej wraz z torowiskiem zmienia się także przystanek, który został nieco przesunięty w stosunku do stanu przed przebudową.

Gruntownie przebudowany został łuk tramwajowy, który służy do skrętu z ul. Św. Marcin od strony ronda Kaponiera w ul. Towarową. Nowością jest prawoskręt dla tramwajów, które pojadą z ul. Towarowej w Św. Marcin. Na początku marca w obu tych miejscach połączone zostały łuki tramwajowe z nowym torowiskiem w ul. Św. Marcin. 

Trwają pozostałe prace w centrum

Dzięki inwestycji pojawi się też nowa zieleń. W sumie w ramach tego zakresu Programu Centrum, posadzonych zostanie blisko 50 drzew, głównie platanów i wiązów. Całość dopełnią krzewy i byliny.

Postępują także pozostałe prace w ramach tego zakresu Programu Centrum. Zakończyło się betonowanie płyt podtorowych i układanie szyn na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Św. Marcin. Na tym skrzyżowaniu postawiono również słupy trakcyjne. Trwają prace nad układaniem kostki kamiennej na chodniku na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Gwarną. Coraz bardziej zaawansowane są także prace polegające na budowie jezdni ul. Św. Marcin na odcinkach wyłączonych z ruchu. 

Torowisko od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego zostało przebudowywane z zastosowaniem technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Zmieniają się przystanki tramwajowe, dodatkowo powstaje zupełnie nowy przy Zamku dla tramwajów jadących w kierunku ronda Kaponiera. 

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Tramwaje już na ul. Św. Marcin. Na razie to tylko przejazdy techniczne