Trwa przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego. Jakie zmieny nastąpią?

2021-04-12 7:56 marc
Tak ma wyglądać ulica Marcinkowskiego po przebudowie
Autor: Poznan.pl

W minioną sobotę, 10 kwietnia, rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego. To kolejny etap Programu Centrum. Zmieni się organizacja ruchu oraz trasy tramwajów.

Prace będą prowadzone na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmencie Al. Marcinkowskiego - od ul. Św. Marcin do placu Wolności. Realizacja kolejnego etapu Programu Centrum będzie wiązała się z koniecznością wprowadzenia na czas jej trwania tymczasowej organizacji ruchu w rejonie prowadzonej inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku. Przywrócenie ruchu tramwajowego przez węzeł Podgórna ma nastąpić wcześniej, bo w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych zaplanowano między 10 a 12 kwietnia. Gotowy już jest tymczasowy tor oraz sieć trakcyjna na pl. Wiosny Ludów.  Zamknięty zostanie ruch na placu budowy i wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała w czasie prowadzenia robót.

Jako pierwsze realizowane będą roboty wymagające głębokich wykopów, związane z wymianą podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zarówno prace rozbiórkowe, jak i wymiana podziemnych instalacji, wymagają zamknięcia dla ruchu kołowego oraz tramwajowego ul. Św. Marcin - od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Piekary, a także odcinka al. Marcinkowskiego - od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do placu Wolności. Ul. Podgórna, do której będzie dostęp od strony pl. Wiosny Ludów, za sprawą zamknięcia Al. Marcinkowskiego będzie ulicą bez przejazdu. 

Na placu budowy zachowane będą dojścia do posesji oraz możliwość wjazdu na wewnętrzne parkingi dla mieszkańców kamienic. Utrzymana zostanie "droga życia", a w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 14.30 do 17.00 umożliwiony będzie dojazd pojazdów dostawców do lokali użytkowych i sklepów, a także aut obsługi komunalnej. 

Dla ruchu pieszego zaprojektowano zamknięcie przejścia przez ul. Św. Marcin. Piesi będą kierowani na kolejne, oddalone o 30 m - za skrzyżowaniem z ul. Piekary. W rejonie prowadzonych prac trzeba będzie zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

Najpierw przebudowywany będzie odcinek ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Piekary. Następny, znajdujący się między wyjazdem z ul. Piekary a skrętem w Al. Marcinkowskiego, będzie przebudowywany w dalszej kolejności. Prawoskręt z ul. Piekary w ul. Św. Marcin zostanie na tym etapie robót utrzymany, głównie z myślą o dostawcach oraz autach, które będą się kierowały na parking galerii handlowej. Dojazd do niej będzie możliwy również od od ul. 27 Grudnia, odcinkiem Al. Marcinkowskiego przebiegającym przy hotelu Rzymskim. Na tym etapie robót będzie obowiązywał tam ruch dwukierunkowy.

W związku z zaplanowanymi zamknięciami dla ruchu fragmentów ul. Św. Marcin oraz Al. Marcinkowskiego przygotowane zostaną objazdy. Zasadniczy, od ul Strzeleckiej, poprowadzony zostanie ulicami: Krysiewicza, Ogrodową, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną. Zalecany jest również objazd ulicami: Długą, Garbary, Kazimierza Wielkiego, Mostową, Garbary, Małe Garbary i Wolnica. Kierowcy jadący od skrzyżowania ul. Św. Marcin i Ratajczaka będą mogli objechać plac budowy ulicami: Ratajczaka, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną. Na znaczących węzłach zlokalizowane zostaną tablice informacyjne, kierujące na objazd zasadniczy lub zalecany.

Ograniczenia ruchu kołowego dotyczyć też będą placu Wiosny Ludów przed budynkiem Kupca Poznańskiego w kierunku od ul. Strzeleckiej do ul. Podgórnej oraz wylotu ul. Podgórnej w Al. Marcinkowskiego. 

Objazd w kierunku Al. Marcinkowskiego możliwy jest ulicami: Krysiewicza, Piekary i Św. Marcin. Ponadto ul. Szymańskiego i ul. Wysoka są ulicami jednokierunkowymi w kierunku od ul. Krysiewicza do ul. Św. Marcin.

Dojazd do pl. Wiosny Ludów od strony ul. Św. Marcin pozostaje bez zmian, natomiast zamknięty będzie wyjazd z ul. Podgórnej w Al. Marcinkowskiego (dojazd dla mieszkańców będzie możliwy od ul. Św. Marcin i ul. Szkolnej). Ponadto utrzymany będzie przejazd pojazdów (w tym rowerów) jezdnią z ul. Szkolnej w kierunku ul. Krysiewicza. Wjazd i wyjazd dla klientów Kupca Poznańskiego możliwy będzie nadal tylko od strony ul. Strzeleckiej.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Powrót do szkoły. Pamiętasz coś z fizyki? To powinien być BANAŁ!

Pytanie 1 z 10
Jednostką siły jest:
Źródło: Trwa przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego. Jakie zmieny nastąpią?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany