Parkowanie na chodniku - nie każdemu wolno!

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Parkowanie na chodniku - nie każdemu wolno!

W Poznaniu powstanie więcej parkingów? Gdzie takowe mogą powstać?

2021-07-09 10:17

Miasto Poznań przeprowadzi wstępne konsultacje rynkowe dotyczące budowy kubaturowych parkingów samochodowych na terenie Poznania. Nowe miejsca parkingowe mają powstać do 2025 roku.

Utworzenie nowych parkingów samochodowych stanowić ma uzupełnienie dotychczasowych działań Miasta związanych z funkcjonowaniem: Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, Strefy Płatnego Parkowania, parkingów buforowych typu "Parkuj i Idź" (P&G) oraz parkingów typu "Parkuj i Jedź" (P&R) oraz wpisuje się w działania strategiczne Miasta ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 20+ (Priorytet 3. Zielone, mobilne miasto; Kierunek interwencji: 3.4. Uspokojenie ruchu samochodowego w mieście). Przyczynić się ma do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w miejscach, w których, na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz, występuje ich deficyt.

W ramach planowanych wstępnych konsultacji rynkowych poddane zostaną omówieniu z zainteresowanymi partnerami prywatnymi rozważane przez Miasto lokalizacje przyszłych miejsc do parkowania (tj. plac Wielkopolski, rynek Wildecki - parkingi pod targowiskami, Śródka - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy POSiR - parking pod boiskiem, ul. Dąbrowskiego, i ul. Poznańska - parkingi nadziemne z usługami).

W przypadku możliwości budowy parkingów w rozważanych przez Miasto lokalizacjach, gdzie istnieją obecnie targowiska miejskie oraz boisko (plac Wielkopolski, rynek Wildecki, Śródka) zakładane jest zachowanie ich funkcji w trakcie i po zakończeniu inwestycji parkingowych w przypadku targowisk. W przypadku boiska po zakończeniu inwestycji parkingowych.

Przygotowany przez Miasto wstępny harmonogram przebiegu realizacji projektu w latach zakłada:

  • 2021- przygotowanie projektu,
  • 2022/23 - wybór partnera prywatnego,
  • 2024/25 - realizacja projektu (budowa parkingów).

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Źródło: W Poznaniu powstanie więcej parkingów? Gdzie takowe mogą powstać?