czy drób wróci na targowiska

i

Autor: pixabay

Czy kury i koguty wrócą do Grójca i Kobylina?

2022-01-04 19:35

Ma ułatwiać handel a sprawia problemy dla niektórych gmin. Chodzi o ustawę o ułatwieniach handlu w piątki i soboty dla rolników i ich domowników. Problem ma Grójec, bo Rada Miasta niedawno zakazała handlu żywymi zwierzętami w Kobylinie i zrezygnowała z modernizacji placu. Jak twierdzi burmistrz, ta inwestycja mogłaby kosztować kilka milionów złotych.

Prawo, które spędza sen grójczanom zostało uchwalone w październiku a weszło w życie od 1 stycznia 2022 roku. Chodzi o ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty. Jak twierdzą grójczanie, podobny problem ma wiele innych samorządów. Tu największy kłopot stwarza sprzedaż żywych zwierząt, w praktyce drobiu. Na terenie gminy Grójec taka możliwość jest tylko w Słomczynie. Niedawno radni wprowadzili zakaz handlu drobiem w Kobylinie. Chodziło o wysokie koszty modernizacji placu. Kury i koguty nie mają też wstępu na targowisko przy ulicy Mszczonowskiej w Grójcu. 

- Jeśli chodzi o Kobylin radni zrezygnowali z modernizacji, która kosztowałaby kilka milionów złotych. Uważamy, że rolnicy mają możliwość sprzedaży zwierząt w Słomczynie a tam plac spełnia wszystkie normy - twierdzi włodarz miasta. 

Inny problem to termin odbywania targów. W Grójcu i najbliższej okolicy zwyczajowo odbywają się w czwartki, tymczasem ustawa wskazuje piątek i sobotę. 

- Powstaje pytanie czy w te dni ktokolwiek na to targowisko przybędzie - zastanawia się Hanna Majewska naczelnik Wydziału Opłat i Podatków w Grójcu. - Inny problem to weryfikacja kto może być zwolniony z opłat. Powszechnie mówi się, że rolnicy będą zwolnieni z opłat. Nie jest to do końca prawdą, bo w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej a ta sama ustawa mówi, że administrator targowiska może pobierać drugą opłatę, niezależną od targowej,  związaną z utrzymaniem obiektu. Nikt nie będzie sprzątał i prowadził charytatywnie.  

Sprawa była przedstawiona na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy, najprawdopodobniej wróci na kolejne obrady. 

Źródło: Czy kury i koguty wrócą do Grójca i Kobylina?