Grzecznarowskiego

i

Autor: AB

Drogi

MZDiK przedstawił wyniki ekspertyzy dotyczące wiaduktu nad al. Grzecznarowskiego

2024-05-29 15:43

Ekspertyzę zlecono po tym jak 29 marca kawałek stropu wiaduktu spadł na jadące pod nim auto. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji poinformował o tym że posiada już ekspertyzę dotyczącą wiaduktu znajdującego się nad aleją Grzecznarowskiego. Wedle otrzymanej dokumentacji, oberwanie tynku z obiektu wynika z popełnionych błędów w trakcie jego budowy:

Z dokumentu wynika, że stan torkretu (tynku) pod częścią zarządzaną przez MZDiK jest niezadowalający. Po przeprowadzeniu oględzin ustalono, że oberwanie torkretu było spowodowane błędami popełnionymi jeszcze na etapie budowy tego obiektu, czyli około 50 lat temu. Warto także dodać, że do tej pory obiekt remontowany był tylko raz i to 20 lat temu. Pomyślnie przechodził także wszelkie niezbędne przeglądy, zarówno roczne, jak i pięcioletnie. Z ekspertyzy wynika także, że konieczne jest wprowadzenie planu naprawczego, polegającego między innymi na poprawie dylatacji, przeprowadzeniu procesu zapobiegającego korozji zbrojenia tego obiektu, zabezpieczeniu stropu specjalną siatką oraz przykryciu siatki odpowiednią warstwą betonu i torkretu. Obecnie trwa analiza kosztów tego zadania. Po jej przeprowadzeniu MZDiK będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, jakie pieniądze są potrzebne na wprowadzenie planu naprawczego. - Czytamy na fanpage'u MZDiK.

Mieszkańcy mogą obecnie bezpiecznie przemieszczać się pod wiaduktem:

Przypominamy, że na przełomie kwietnia i maja obiekt został poddany pracom zabezpieczającym, zatem obecnie poruszanie się pod wiaduktem jest bezpieczne, a kolejne oderwania torkretu są mało prawdopodobne. - Czytamy dalej.

Jak podkreśla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, częścią obiektu która jest pod ul. Czarną zarządza MZDiK, a PKP częścią kolejową.

Źródło: MZDiK przedstawił wyniki ekspertyzy dotyczące wiaduktu nad al. Grzecznarowskiego