Budżet Obywatelski Radom

i

Autor: Łukasz Wójcik/UM Radom

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego wstrzymany!

2022-02-22 7:36

Zostało wstrzymane składanie swoich pomysłów do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Powodem jest uchylenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały dotyczącej zasad składania wniosków.

Będą kolejne zmiany w Budżecie Obywatelskim. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę dotyczącą składania projektów.

Chodzi o wymagania, jakie mają spełniać złożone pomysły. To pokłosie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Cała sytuacja wynika z tego, że polski parlament znowelizował ustawę o samorządzie gminnym. W efekcie pojawił się wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z zeszłego roku, który orzekł, że dzielenie projektów na kategorie jest niezgodny z ustawą, a Regionalna Izba Obrachunkowa musiała się do tego dostosować. Mam nadzieję, że te przepisy się zmienią i zostaną przywrócone rozwiązania, które przez lata wypracowaliśmy wspólnie z radomianami – powiedział Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

Uchylenie RIO dotyczy uchwały Rady Miejskiej określające wymagania, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Po zmianach pomysły nie będą już podzielone na kategorie.

RIO zakwestionowała stosowany do tej pory podział projektów na kategorie. To oznacza, że wszystkie zgłoszone przez radomian projekty znajdą się na jednej, wspólnej liście. Niezależnie od tego, czy będą warte 100 tysięcy czy 2 miliony złotych i jedynym ograniczeniem będzie tak naprawdę to, że wartość projektu nie może przekroczyć 30% wartości całego Budżetu Obywatelskiego - dodaje wiceprezydent Tyczyński.

Projekt nowej uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego ma trafić pod obrady Rady Miejskiej w przyszłym tygodniu. Jeśli radni go przyjmą, nabór wniosków ruszy ponownie w drugiej połowie marca.

Źródło: Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego wstrzymany!