Składowisko odpadów

i

Autor: foto: Źródło: fanpage Łukasz Podlewski - radomski radny

Niebezpieczne odpady z nielegalnego składowiska przy ul. Ofiar Firleja zostały wywiezione

2024-05-20 9:02

Zakończyły się prace związane z wywozem ponad 500 ton śmieci. Więcej o tym w artykule.

Przy ul. Ofiar Firleja nie ma już nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów. Prace związane z ich wywiezieniem zostały już zakończone. Łącznie w jednym z budynków znajdowało się 540 ton odpadów w tym pozostałości po farbach czy lakierach. Prace trwały od połowy kwietnia.

Odpady mają być także zutylizowane i miasto czeka na związane z tym protokoły. Łączny koszt całego zadania to 6,7 mln złotych.

Źródło: Niebezpieczne odpady z nielegalnego składowiska przy ul. Ofiar Firleja zostały wywiezione