nauczanie. fot ilustracyjne

i

Autor: pixabay

Opiekunowie stypendystów z nagrodami

2021-10-19 17:31

Pod ich opieką młodzież realizuje swoje pasje. Bywa, że poświęcają im swój wolny czas. Nauczyciele z regionu radomskiego są w gronie nagrodzonych - opiekunów młodzieży korzystającej ze stypendiów marszałka Mazowsza.

Nie tylko uczniowie ale też ich opiekunowie. 36 nauczycieli, którzy opiekowali się wybitnie uzdolnionymi stypendystami - otrzymało nagrody marszałka Mazowsza. Joanna Ćwiklak z Pionek pomagała uczennicy w projekcie ekologicznym dotyczącym Puszczy Kozienickiej:

- Praca ze stypendystką dała mi wiele radości i satysfakcji. Myślę, że wywarła też pozytywny wpływ na uczniów naszej szkoły, bo wzrosło zainteresowanie rozwijaniem swoich zainteresowań i udziałem w takich projektach - powiedziała laureatka. 

Z regionu radomskiego narody marszałka otrzymało siedmioro opiekunów stypendystów. To nauczyciele z Pionek, Radomia i Iłży.

Elżbieta Cielecka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży przyznaje, że stypendium marszałka dla wybitnie uzdolnionych uczniów faktycznie pomaga w rozwoju młodych talentów:

- Wyszukałyśmy pomoce naukowe, jak kursy i sprzęt niezbędny do pogłębiania wiedzy. Nadmienię, że biznes i ekonomia to pasja mojej stypendystki - dodała. 

Jak przyznaje Adam Struzik marszałek Mazowsza warto wspierać nie tylko uzdolnioną młodzież, ale też doceniać nauczycieli:

- Oni są mentorami dla swoich podopiecznych. Dzięki temu, że opiekują się nimi projekty, w których biorą udział są wartościowe. Oznacza nie tylko ogromną odpowiedzialność, ale wiąże się też z dodatkowym czasem, jaki nauczyciel poświęca na pracę ze swoim podopiecznym i umiejętnością inspirowania dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy. To tak naprawdę wspólne przekraczanie granic, poszukiwanie nowych rozwiązań i wiadomości. Wyjście poza ramy standardowego procesu edukacji. Bez poświęcenia i zaangażowania nie będzie efektu, dlatego tym bardziej takich ludzi, którzy z chęcią i pasją robią coś dla innych, trzeba nagradzać. - wyjaśniał marszałek Struzik. 

Co roku na terenie Mazowsza Urząd Marszałkowski przyznaje około 500 stypendiów dla uzdolnionych uczniów - zarówno ze szkół ogólnokształcących jak i zawodowych. 

Źródło: Opiekunowie stypendystów z nagrodami