Sesja Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.06.2024.

i

Autor: Karol Pakosz

Sesja Rady Miejskiej

Po raz pierwszy od kilku lat - Prezydent Radomia z wotum zaufania i absolutorium

2024-06-24 15:44

Radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej. Więcej o tym w artykule.

Radosław Witkowski z wotum zaufania i absolutorium po raz pierwszy od 5 lat. Uzyskał je po przedstawieniu raportu o stanie miasta i sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej. Radni po zapoznaniu się z nimi i dyskusji udzielili prezydentowi w głosowaniu wotum zaufania i absolutorium.

W obu głosowaniach, spośród 22 głosujących, 13 radnych z Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego było za. - To była merytoryczna dyskusja - Mówi prezydent miasta:

Radosław Witkowski, Prezydent Radomia o wotum zaufania i absolutorium

Przeciw było 8 członków Prawa i Sprawiedliwości:

Łukasz Podlewski, radny PiS o wotum zaufania i absolutorium

Jeden radny z partii PiS wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nad wotum zaufania i absolutorium, spośród wszystkich 25 radnych miasta, trzech było nieobecnych.

Źródło: Po raz pierwszy od kilku lat - Prezydent Radomia z wotum zaufania i absolutorium