Wspólne pieczenie ziemniaków w popiele i kuchnia Karola Okrasy w skansenie!

2022-09-29 8:56 Sandra Białek-Pawłowska
Festiwal Ziemniaka
Autor: Muzeum Wsi Radomskiej

To będzie okazja by przenieść się w czasie. W radomskim skansenie już w niedzielę odbędzie się Festiwal Ziemniaka. Będzie można spróbować potraw tradycyjnych i tych przygotowanych przez Karola Okrasę, zobaczyć dawne prace i obrzędy a także zjeść ziemniaki pieczone w popiele.

Festiwal odbędzie już w najbliższą niedzielę. Podczas festynu zaprezentują się zespoły obrzędowe, rękodzielnicy, koła gospodyń, a rolnicy pokażą pracę przy użyciu dawnych maszyn rolniczych z zasobów Muzeum. Będzie rownież potańcówka na deskach. Koła gospodyń przygotują mnóstwo tradycyjnych potraw, jak pierogi, porka, pazibroda czy babka ziemniaczana.

 W programie:

Scena „Pod Dębem”

Występy kapel wiejskich – 14.30 – 19.00

- Kapela Henryka Gwiazdy

- Kapela Jana Tarnowskiego

- Kapela Braci Urbańczyków

Inscenizacja „Pierzoki” (darcie pierza) –– 13.30

- Zespół „Korzenie” z Łaguszowa

Występ zespołu „Wolanianki” – godz. 12.30

Konkurs „Potrawa regionalna z ziemniaków” – godz. 13.00

Pokaz kulinarny Karola Okrasy, rozstrzygnięcie konkursu – 15.00

Zagroda z Alojzowa 12.00 – 18.00

- pokaz cięcia sieczki

- kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- sprzedaż miodów oraz innych towarów powiązanych z tematyką festynu         

Zagroda z Chomentowa 12.00 – 18.00

- pokaz szatkowania i ubijania kapusty – Zespół Obrzędowy Zaborowianki (godz. 12.00 – 17.30)

- pokaz ręcznego odziarniania lnu, kukurydzy, prosa, soi (stodoła)

- warsztaty wykonywania pędzli z prosa

- kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- sprzedaż miodów oraz innych towarów powiązanych z tematyką festynu

Zagroda z Kłonówka

- pokaz ręcznej obróbki lnu

- warsztaty tkactwa

- pokaz pracy piłą „moja-twoja”

- pokazy tradycyjnego tkania czapek, skarpet i rękawic

- warsztaty jesienne

Muzealne pola 12.00 – 18.00

- pokaz ręcznego kopania ziemniaków oraz obrzęd „Okrężnej” – Zespół Ostałki (godz. 14.30)

- pokaz kopania ziemniaków kopaczką konną

- pokaz orki

- pokaz bronowania

- pokaz siewu ręcznego z płachty

- pieczenie ziemniaków w popiele (4 ogniska)

Zagroda z Bartodziejów

- pokaz wyplatania koszy na ziemniaki „Z czym na ziemniaki” – Grzegorz Gordat

- warsztaty wikliniarskie

Ponadto:

- Koła Gospodyń Wiejskich

- Eko-rynek

- Prezentacja Polskich Spanieli Myśliwskich  (Chomentów)

- Warsztaty gotowości – gotowi.org

Nasi Partnerzy polecają