Bibliotekarz roku

i

Autor: mbp.radom.pl

Wybierz biblotekarza roku!

2021-07-14 9:41

Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ogłasza konkurs na "Bibliotekarza roku". W plebiscycie głosują czytelnicy i to oni decydują kto wygra!

Bibliotekarz Roku 2021 to ważne wyróżnienie, bo przyznają je przede wszystkim Czytelnicy. Tytuł przyznawany jest osobie, która wyróżniła się w pracy zawodowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu w ubiegłym – 2020 – roku.

 Ogłaszamy konkurs na Bibliotekarza Roku. Premiuje on między innymi profesjonalizm, podtrzymywanie dobrych relacji z Czytelnikami, kreatywność, wdrażanie nowych pomysłów czy współpracę ze środowiskiem lokalnym.

- Mówi Justyna Dąbrowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Na zgłoszenia biblioteka czeka do 5 sierpnia. Głosować może każdy Czytelnik MBP. Wystarczy wypełnić online dostępny na stronie placówki. Kandydatury można też zgłaszać pocztą tradycyjną, elektroniczną ([email protected]) lub osobiście w sekretariacie, poszczególnych agendach i filiach MBP.

Źródło: Wybierz biblotekarza roku!