Prof. dr hab. Mirosław Minkina ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu w Siedlcach

i

Autor: Uniwersytet w Siedlcach

Z uczelni

Prof. dr hab. Mirosław Minkina ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu w Siedlcach

2024-04-23 16:59

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach, podczas zebrania wyborczego, 23 kwietnia br. wybrało rektora Uniwersytetu na kadencję 2024–2028. Przez kolejne cztery lata będzie nim prof. dr hab. Mirosław Minkina, który uzyskał bezwzględną większość głosów elektorskich. W głosowaniu na rektora oddano 157 ważnych głosów, za kandydaturą prof. Minkiny oddano 87 głosów, 66 przeciw przy 4 wstrzymujących. Kadencja prof. Mirosława Minkiny rozpocznie się 1 września 2024 roku.

Prof. dr hab. Mirosław Minkina z Uniwersytetem w Siedlcach związany jest od 2007 r. Wcześniej pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na różnych stanowiskach eksperckich i kierowniczych. Był też na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Brukseli oraz Przedstawicielstwie RP przy NATO i Przedstawicielstwie RP przy Unii Zachodnioeuropejskiej. Znajdował się w zespole dyplomatów, wprowadzających Polskę do NATO w 1999 r.

W 2002 r. Mirosław Minkina obronił pracę doktorską „Problemy bezpieczeństwa w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO”. Habilitację uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy „Wywiad w państwie współczesnym”. W siedleckiej Uczelni pełnił funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Od 2016 r. jest prorektorem ds. Nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Prof. dr hab. Mirosław Minkina ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu w Siedlcach

i

Autor: Uniwersytet w Siedlcach

Prof. dr hab. Mirosław Minkina jest autorem 10 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wypromował 6 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Zna język angielski, francuski i rosyjski. Odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Medalem za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni. Jest członkiem Zespołu Doradców Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Należy do European Security Association i Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

ROZWIĄŻ QUIZ: zgadnij jakie to mazowieckie miasto na podstawie trzech haseł!

Pytanie 1 z 10
Miasto wielu kultur i religii, Rynek Mariacki, lustro Twardowskiego
Źródło: Prof. dr hab. Mirosław Minkina ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu w Siedlcach