Którędy poprowadzić nowe trasy rowerowe? Kończą się konsultacje społeczne

2022-01-31 13:31 R.P
Którędy poprowadzić nowe trasy rowerowe? Kończą się konsultacje społeczne
Autor: gdansk.pl

Do poniedziałku, 31 stycznia, mieszkańcy Gdańska mogą wypowiedzieć się w kwestii planowanej przez Miasto sieci dróg rowerowych, które powinny, ich zdaniem, powstać w najbliższych latach. Konsultacje rozpoczęły się w drugiej połowie grudnia 2021 r. Trwają bowiem prace nad aktualizacją jednego ze strategicznych miejskich dokumentów: Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska.

Przed kilkoma tygodniami władze Gdańska informowały o planach budowy w mieście specjalnych, wygodnych dróg do poruszania się wyłącznie na rowerach i hulajnogach. Wykorzystana do tego zostanie m.in. rezerwa terenowa pod budowę tzw. Drogi Czerwonej, gdzie powstać ma ekostrada, czyli bezpośrednie połączenie, bez kolizyjnych skrzyżowań, umożliwiające szybkie przemieszczanie się na dwóch kółkach.

W ramach planowanej rozbudowy sieci szybkich połączeń dla rowerów oraz hulajnóg powstać ma w sumie dziewięć eko-tras, o łącznej długości około 40 km. Te trasy to Droga Czerwona, Spacerowa, Słowackiego, PKM, GPW, Węzeł Groddecka, WZ, Trasa Oruńska i Kanał Raduni. Pierwsza z nich, w ciągu alei Armii Krajowej, ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska

W 2011 roku rozpoczęły się prace nad Systemem Tras Rowerowych dla Gdańska. Ten dokument planistyczny zakłada rozwój sieci tras i parkingów rowerowych, połączeń międzydzielnicowych, stref uspokojonego ruchu i prawne zobowiązanie inwestorów do budowania parkingów rowerowych przy każdej nowej inwestycji. W pierwszym etapie znalazło się 26 zadań, w drugim 40. Dotychczas miasto zrealizowało 32 zadania, a 17 jest w trakcie realizacji. Wspomniany dokument będzie aktualizowany w oparciu o rozwój nowych form transportu, jakim są hulajnogi elektryczne, hoverbordy i segwaye.

Od 2014 roku wybudowano lub zmodernizowano w Gdańsku 81,2 km tras rowerowych, w tym:

  • 39 km dróg rowerowych,
  • 14 km pasów rowerowych,
  • 13 km ciągów pieszo-jezdnych,
  • 8 km ciągów pieszo-rowerowych.

Konsultacje w sprawie nowych propozycji do Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska trwają do końca stycznia 2022 roku. Warto się więc pospieszyć.

Interaktywna mapa, do której link znajduje się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska, przedstawia projekt docelowego kształtu sieci tras rowerowych w Gdańsku.

Trasy rowerowe podzielone zostały na trzy klasy: ekostrady (służące tranzytowym przemieszczeniom międzydzielnicowym, zakładające najwyższy komfort jazdy), trasy główne (budujące podstawowy szkielet tras miejskich) oraz trasy zbiorcze. Na mapie nie wskazano tras lokalnych. Dla każdej z tras wskazana została także optymalna forma realizacji: czy ma to być wydzielona droga rowerowa, pasy rowerowe w jezdni, czy ruch po jezdni na zasadach ogólnych. Mapa umożliwia zgłaszanie uwag do wskazanych tras - ich przebiegu lub formy realizacji. Możliwe jest także narysowanie swoich propozycji alternatywnych lub dodatkowych tras i pozostawienie komentarza.

Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół Referatu Mobilności Aktywnej oraz Biura Rozwoju Gdańska.

Super Raport 31.01 (Goście: gen. Waldemar Skrzypczak - były dowódca Wojsk Lądowych oraz Hanna Gill-Piątek - Polska 2050) Sedno Sprawy: Sławomir Nitras
Źródło: Którędy poprowadzić nowe trasy rowerowe? Kończą się konsultacje społeczne
Nasi Partnerzy polecają