egzamin

i

Autor: fot.pixabay.com

Ma być lżej na egzaminie ósmoklasisty. Co zmienia się w tym roku? [AUDIO]

2021-05-21 14:51

Egzamin ósmoklasisty już w przyszłym tygodniu! Przed uczniami ósmych klas 3 dni egzaminów. Jak będą wyglądały? Co zmienia się w tym roku, co na pewno nie pojawi się na sprawdzianie? Szczegóły znajdziesz poniżej.

Zakończyły się wszystkie tegoroczne egzaminy maturalne, teraz swoją pracę do wykonania mają ​ósmoklasiści! Zmagania rozpoczną już we wtorek od języka polskiego(25.05), dzień później będzie matematyka(26.05), a w czwartek język obcy(27.05).

Mniejsze wymagania na egzaminie

To nie był łatwy rok dla uczniów w całej Polsce, a w szczególności dla tych, którzy przygotowywali się do egzaminów. Izolacja i nauka zdalna dała w kość nie jednej uczącej się osobie, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej poszło "na rękę" i zmniejszyło wymagania na egzaminach.

Mniej materiału do opracowania mieli maturzyści, zmieniły się też nieco zasady przeprowadzania samych matur. Natomiast w przypadku ósmoklasistów jest podobnie. Co na pewno nie pojawi się na sprawdzianach?

 • język polski – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 • matematyka – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • język angielski – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.
POSŁUCHAJ, co o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty mówi Agnieszka Muzyk, dyrektorka OKE w Łomży

Typowe teksty rodziców. Na pewno nie raz je słyszałeś! Potrafisz je dokończyć?

Pytanie 1 z 16
Nie siedź na betonie, bo dostaniesz...

Poniżej znajdziecie dokładne informacje dotyczące egzaminów (za gov.pl)

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Pamiętajcie, czytajcie ze zrozumieniem!

Jak powiedziała nam Agnieszka Muzyk, dyrektorka OKE w Łomży najwięcej błędów, zarówno w pracach maturalnych, jak i pracach ósmoklasistów, wynika ze źle zrozumianego polecenia. Dlatego ważne by polecenia przeczytać kilka albo nawet kilkanaście razy, żeby być w 100 procentach pewnym!

Do egzaminów zostało tylko kilka dni, dlatego zadbajcie o siebie, nie uczcie się na ostatnią chwilę, pamiętajcie o zasłużonym, po trudnych miesiącach nauki zdalnej, wypoczynku! Trzymamy za Was mocno kciuki!

Dodajmy jeszcze, że w tym roku do egzaminu ósmoklasisty w Łomży przystąpi ponad 500 osób.

Źródło: Ma być lżej na egzaminie ósmoklasisty. Co zmienia się w tym roku? [AUDIO]