Rynek Kielce

i

Autor: Wiktoria Mitura

54 mln złotych dla Kielc w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

2021-10-26 12:38

Ponad 970 milionów złotych powędruje do Świętokrzyskiego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W Świętokrzyskiem dofinansowanych zostanie 139 inwestycji. Same Kielce zyskały 54 mln zł.

Znane są już wyniki z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Województwo świętokrzyskie otrzymało blisko 1 miliard złotych, a dokładnie 972 751 229 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na drogi, transport publiczny, kanalizację, szkoły czy obiekty sportowe. Regionalne firmy będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy.

Miasto Kielce otrzymało 54 mln złotych na realizację dwóch projektów.

1. Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej Synagogi

W zakres projektu wchodzi budowa stref rekreacyjnych, elementów wodnych, modernizacja ciągów pieszych, nasadzenia, pielęgnacja i gospodarka istniejącą roślinnością. Inwestycja ma ożywić miejską przestrzeń publiczną w Śródmieściu, zwiększyć atrakcyjność społeczną, przestrzenną, funkcjonalną oraz gospodarczą miasta.

Poza tym inwestycja ma się przyczynić do zwiększenia terenów zieleni, które natomiast mają "łagodzić" upały, czy ograniczyć skutki miejskiej wyspy ciepła.

Koszt tej inwestycji wynosi 23 mln zł, a dofinansowanie wyniesie  20 mln 700 tys zł.

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.

Projekt  obejmuje kompleksową przebudowę ulic dla zwiększenia dostępności najważniejszych szpitali, budowę/rozbudowę dróg, skrzyżowań, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, ścieżek rowerowych, elementów BRD, sygnalizacji świetlnej, przystanków, odwodnienia, kanału technologicznego, zieleni. Planowany koszt całkowity projektu wynosi  35 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 33 mln 250 tys zł.

Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie projektów realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego.

Torowa rewolucja w Szczecinie. Tramwaje wracają na pl. Żołnierza i ul. Matejki
Sonda
Czy denerwuje Cię, gdy ktoś nie przestrzega obostrzeń?
Źródło: 54 mln złotych dla Kielc w ramach Programu Inwestycji Strategicznych