bloki mieszkanie plus

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Do drzwi Kielczan może zapukać urzędnik. W jakiej sprawie?

2022-01-18 18:07

Do mieszkańców Kielc zaczęły docierać decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na 2022 rok.​ W tym roku są one dostarczane na dwa sposoby, osobiście przez upoważnionych kieleckich urzędników lub drogą pocztową.

Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru. W związku z tym, dla wygody mieszkańców Kielc oraz sprawnej obsługi, w tym roku decyzje dostarczane są nie tylko przez operatora pocztowego, ale również przez pracowników UM Kielce (także w godzinach popołudniowych i wieczornych).

Każdy pracownik UM Kielce posiadać będzie przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymację służbową. Pracownicy nie są upoważnieni do pobierania wpłat z tytułu podatków.

Na wszelkie pytania mieszkańców Kielc dotyczące decyzji podatkowych chętnie odpowiadają pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych pod numerami telefonów:

  • 41 36 76 351,
  • 41 36 76 006,
  • 41 36 76 008,
  • 41 36 76 052.
Min. Finansów: Koszt Polskiego Ładu to 16,5 mld złotych. Zrekompensuje to podatek od wielkich korporacji
Sonda
Czy jesteś za 99-procentowym podatkiem dla najbogatszych?
Źródło: Do drzwi Kielczan może zapukać urzędnik. W jakiej sprawie?