Projekt przebudowy skrzyżowania Karczówkowska - Jagiellońska

i

Autor: UM Kielce

Miasto Kielce chce przebudować skrzyżowanie Karczówkowska - Jagiellońska

2021-07-29 10:13

Miasto Kielce do Programu Inwestycji Strategicznych​ złożyło trzy projekty. Dotyczą one infrastruktury drogowej, poprawy systemu kanalizacyjnego oraz zielonej rewitalizacji naszego miasta.

Miasto Kielce złożyło trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.

- Kielce składają wnioski w trzech obszarach – infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno–kanalizacyjnej oraz zielonej rewitalizacji miasta. Prosimy o wsparcie parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, aby nasze projekty zostały ujęte w Programie i otrzymały dofinansowanie – powiedział Prezydent Bogdan Wenta.

Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy skrzyżowania Karczówkowska - Jagiellońska. - Będzie połączona ulica Karczówkowska z ulicą Kamińskiego. W tym zadaniu jest następne, tak zwane przebicie się z ulicy Kamińskiego do ulicy Podklasztornej - mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Miasta Kielce. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach. Poza tym, dzięki przebudowie ruch na ulicy Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej zostanie zmniejszony.

Planowany koszt całkowity projektu wynosi 35 000 000 zł, wnioskowana wartość to 33 250 000 zł.

Kolejny wniosek dotyczy budowy kanalizacji w ramach programu peryferia. - Są to ulice Biesak, następnie Dobromyśl, ulica Kamińskiego, bo w części tej ulicy nie ma kanalizacji, więc będziemy chcieli równolegle to wykonać. Jak również budowa kanalizacji ulicy I maja - mówi Bożena Szczypiór.

Głównym celem inwestycji jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych położonych na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wzrost jakości życia mieszkańców, rozwój terenów peryferyjnych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym COVID–19. Inwestycja jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce oraz SRWŚ 2030+, korzystnie wpłynie na środowisko, gospodarkę, mieszkańców i ich zdrowie.

Planowany koszt całkowity projektu to 4 850 000 zł, natomiast wnioskowana wartość to 4 607 500 zł.

Natomiast kolejny wniosek dotyczy zielonej rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej Synagogi.

Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, to przetargi na wykonanie inwestycji zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku.

Budynek dawnego szpitala w Górze niszczeje

QUIZ. Dokończysz przysłowie po czterech wyrazach? Nieliczni zdobędą więcej niż 6/10

Pytanie 1 z 10
Dokończ przysłowie: "Lepszy wróbel w garści..."
Źródło: Miasto Kielce chce przebudować skrzyżowanie Karczówkowska - Jagiellońska