Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Komu przysługuje?

2022-01-11 12:39 W.M
Dobry Start.  Można składać wnioski o 300 plus
Autor: PhotoMIX-Company/CC0/pixabay.com

Trwa nabór wniosków o dodatek osłonowy. Wsparcie to jest przeznaczone dla rodzin, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.​

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Można je składać do 31 stycznia. Wypłata dodatków będzie realizowana w tym roku w dwóch równych ratach, do 31 marca i do 2 grudnia. Wypełnione druki można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym, wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Jeśli komuś nie uda się złożyć wniosku do końca stycznia, nadal będzie mógł to zrobić, jednak nie później niż do 31 października. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia.

Minął rok a POW nadal dudni. Trasa nie daje spać okolicznym mieszkańcom
Sonda
Czy matura powinna być trudniejsza?
Źródło: Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Komu przysługuje?