Kontrakt Programowy dla świętokrzyskiego

i

Autor: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Nowe inwestycje za unijne pieniądze. Kontrakt Programowy podpisany

2022-02-02 21:40

1 mld ​403 mln euro - na tyle opiewa Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego, który został już podpisany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie. Ten ważny dokument zawiera 38 kluczowych dla regionu inwestycji, które będą realizowane za unijne pieniądze w latach 2021- 2027.

Region świętokrzyski na lata 2021 -2027 otrzymał środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro na tzw. projekty twarde w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś pozostała kwota na projekty miękkie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapisy dotyczące tego, jak rozdysponować unijne środki i na jakie kluczowe przedsięwzięcia przeznaczyć wsparcie znalazły się w zatwierdzonym projekcie Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego.

To swoista umowa między rządem a samorządem województwa, w której wskazano konkretne, ważne dla regionu i całej Polski inwestycje. Oficjalnie zostało potwierdzone, że do naszego regionu już wkrótce trafią środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro! To rekordowa kwota, która służyć będzie rozwojowi regionu świętokrzyskiego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Ważne miejsce w Kontrakcie Programowym zajmują projekty o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Na liście znalazło się 38 kluczowych zadań, obejmujących różne obszary.

Wśród nich są , między innymi, II etap budowy kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, projekty cyfryzacji placówek medycznych i instytucji publicznych, przedsięwzięcia skoncentrowane na kwestiach środowiskowych, zadania z zakresu transportu, komunikacji, turystyki oraz służby zdrowia, a także te, których celem jest inwestycja w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę i rozwój, wspieranie seniorów i pracowników, uzdolnionej młodzieży oraz kadry pedagogicznej - informuje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

W efekcie wielu spotkań, dyskusji, rozstrzygania trudnych tematów, doszliśmy wraz z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do kompromisu. Możemy się cieszyć z akceptacji listy projektów priorytetowych, wśród których znalazły się takie przedsięwzięcia jak wsparcie szkolnictwa branżowego, usługi społeczne i zdrowotne dla seniorów, czy podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw i osób indywidualnych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Kolejnym ważnym elementem konstruowania nowego programu będą negocjacje z Komisją Europejską.

Przygotowania do wyburzenia wiaduktu nad rondem Sedlaczka
Sonda
Zdecydowałbyś się na samochód elektryczny?
Źródło: Nowe inwestycje za unijne pieniądze. Kontrakt Programowy podpisany